fbpx

Status 2023: Familiebehandling på modersmålet er fortsat en vigtig indsats for kommunerne

555 socialfaglige indsatser på 56 sprog i 76 kommuner. Det er status for 2023 for Memox.

555 socialfaglige indsatser på 56 sprog i 76 kommuner. Det er status for 2023 for Memox, der med kontorer i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding og Næstved er landets største aktør inden for specialiseret familiebehandling på modersmålet. Langt over halvdelen af indsatserne udgøres af forskellige former for familiebehandling i landets kommuner, der skal skabe tryghed og stabilitet for børn, unge og voksne i sårbare familier.

”Det samlede antal indsatser for Memox ligger nogenlunde på samme niveau som i 2022, og vi kan helt grundlæggende konstatere, at der fortsat er et markant behov for vores kerneydelse: nemlig at møde familierne på deres modersmål og med forståelse for deres kulturelle baggrund”, siger Memox’ adm. direktør Henrik Appel.

Dansk, arabisk og ukrainsk var størst

Behovet for familiebehandling på modersmålet understreges af den store spredning af sprog. Cirka 75 % af indsatserne i 2023 foregik på forskellige udenlandske sprog og dialekter med arabisk og ukrainsk som årets to største fremmedsprog med henholdsvis 105 og 40 indsatser.

Det største enkeltstående sprog i 2023 var dansk, der dækkede ca. 25% af alle Memox’ indsatser. I løbet af året var der også efterspørgsel på bl.a. pashto, dari, farsi, tigrinya, tagalog, tyrkisk og ikke mindre end fem forskellige kurdiske sprog og dialekter.

”Vi får til stadighed bekræftet værdien af sproglig og kulturel forståelse i vores indsatser. Det skaber større tillid mellem familier, fagpersoner og myndigheder, og det er med til at afkorte behandlingstiden, gøre dialogen bedre og styrke trivslen i familierne”, fortæller Henrik Appel.

Helhedsorientering og individuel støtte

En anden væsentlig tendens, der er slået igennem i 2023 er, at kommunerne i øget omfang bevilger ressourcer til individuelle støttepersoner og kontaktpersoner, der målrettet skal bistå forældre og børn med at gøre fremskridt og styrke troen på egne kompetencer. Omkring 25% af alle Memox’ indsatser i 2023 inkluderede en støtteperson eller kontaktperson.

”Det er en glædelig udvikling, da det er tegn på, at kommunerne har et helhedsorienteret fokus, hvor der tages hensyn til de ofte komplekse, individuelle forhold, der er på spil i mange af indsatserne. Og så det er med til at øge effektiviteten af de samlede indsatser”, udtaler Henrik Appel.

Netop helhedsorientering i de socialfaglige indsatser for børn, unge og familier forventes at blive et nøgleord i 2024 i kraft af Barnets Lov, der netop er trådt i kraft.

”Den nye lov tvinger både kommunerne og de private leverandører til at være langt skarpere på at inddrage barnets ønsker og perspektiv undervejs. Det vil uvægerligt fordre en mere helhedsorienteret tilgang til gavn for både børn og familier. Det ser vi frem til at arbejde videre med”, slutter Henrik Appel.

Memox – antal indsatser 2023

Region Hovedstaden 178
Region Sjælland 147
Region Syddanmark 131
Region Midtjylland 37
Region Nordjylland 62
   
Antal indsatser i alt 555
Antal kommuner 76

 

Memox – sprog og indsatser 2023 

De tre største sprog

Dansk 138
Arabisk 105
Ukrainsk 40
   
Antal sprog i alt 56

 

Yderligere oplysninger:

Presse- & kommunikationschef Michael Trinskjær, tel. 53 79 34 17, mail mitr@memox.dk

Viden og Vin

Kom til faglig fredagscafé med Memox

Start weekenden med faglig refleksion i godt selskab

Som noget nyt inviterer Memox til socialfaglig fredagscafé, sidste fredag i hver måned. Vi starter med et aktuelt oplæg og har inviteret en række stærke personligheder, der kan inspirere og sætte tankerne i gang. Bagefter er der tid til networking og lidt godt til ganen.

Programmet for de næste måneder er næsten på plads:

Fredag 23. februar kl. 14-16 kan du høre forfatter, coach og formand for ADHD-foreningen, Manu Sareens oplæg ‘Mit liv med ADHD‘.

Fredag 22. marts kl. 14-16 holder Nina Palesa Bonde sit oplæg ‘Er der ulighed i retssamfundet?‘. Nina er aktiv debattør og har blandt andet ytret sine holdninger om emner som ligestilling, ytringsfrihed, etnicitet. Derudover er hun medstifter af gruppen Paty.

Fredag 26. april kl. 14-16 kan du høre forfatter, journalist og tidl. TV- og radiovært, Claus Elgaard fortælle om sin bog Kollaps i oplægget ‘ Kollaps – vejen til overskud og glæde

Fredag 31. maj kl. 14-16 fortæller forkvinde for Dansk Socialrådgiverforerning, Signe Færch om sin kærlighed til socialfagligt arbejde.

Læs mere om de enkelte oplæg under ‘events’ www.memox.dk/events – her kan du også tilmelde dig.

Viden og Vin er for alle med interesse for socialfagligt arbejde.

Ny teamleder til Fyn og Jylland

Kristine Griffith er ny teamleder i Memox

Kristine Griffith er den 2. januar startet som teamleder i Memox. Hun får hun ansvaret for den daglige ledelse af de socialfaglige koordinatorer på Memox’ kontorer i Aarhus, Aalborg, Odense og Kolding. Memox har aktuelt ca. 140 socialfaglige indsatser i de jyske og fynske kommuner, der dækkes af disse kontorer.

Kristine Griffith bor i Aarhus, er uddannet socialrådgiver og har bl.a erfaring som sagsbehandler på flygtningeområdet i den tidligere Hadsten Kommune. Hun har også arbejdet på Forsorgshjem Østervang og kommer senest fra en stilling som forstander på Bostedet Ellengården, hvor hun har arbejdet de seneste 9 år. Kristine Griffith er vant til at have det flerkulturelle miljø tæt inde på livet; ikke mindst qua sin egen familie, idet hendes far kommer fra Barbados.

Kontakt Kristine Griffith på mail eller telefon 53 37 36 17.

Klar til Barnets Lov

Socialfaglig direktør Henriette Høst-Madsen med Memox Ydelseskatalog for 2024, der er opdateret efter de nye regler i Barnets Lov.

Den 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft. Det er en af de mest omfattende ændringer i nyere tid af den lovgivning, der regulerer sociale indsatser overfor udsatte børn, unge og familier.

Barnets Lov er ikke bare en lov med en masse nye paragraffer. Selve titlen på loven siger alt om de ambitiøse politiske intentioner. Det er en lov, der har langt mere fokus på barnets perspektiv og introducerer et nyt, mere tidssvarende børnesyn, hvor børn og unges stemme skal vægtes højt. Børn og unge får langt flere rettigheder og krav på at blive inddraget direkte undervejs. Børn helt ned til 10 år får nu formelle partsbeføjelser.

Inddragelse af børn skaber motivation

Memox hilser den nye lov velkommen:

”Vi er meget begejstrede overfor intentionerne i Barnets Lov. Det er på høje tid at få indført et tidssvarende børnesyn, der tager børn og unge alvorligt. Vi tror på, at det giver børn selvværd, motivation og handlekraft at blive inddraget. Derfor skal de lyttes til, opleve indflydelse og have tilstrækkelig viden om deres muligheder, så de kan være med til at skabe forandringer i deres eget liv”, siger Henriette Høst-Madsen, socialfaglig direktør i Memox.

Samtidig konstaterer hun at det har været en kæmpe opgave at omlægge ydelser og arbejdsgange internt, så Memox kan være klar fra årsskiftet, hvor den nye lov træder i kraft.

”Den nye lov er ikke kun gode intentioner. Der er også mange nye bestemmelser, der skal sikre, at både kommuner og private leverandører som Memox lever op til lovens formål – og fremfor alt kan dokumentere resultaterne til gavn for børn, unge og familier. Jeg meget glad for at kunne sige: vi er klar!”, siger Henriette Høst-Madsen.

Ny tilgang til kendt metode

Selvom der er blevet knoklet i de sidste par måneder af 2023 for at blive klar, så er opgaven blevet gjort lettere af en vigtig og central del af Barnets Lov.

”Børnesynet i den nye lov er baseret på principperne i Integrated Child System – det man også kalder ICS-metoden, og heldigvis har Memox allerede i mange år arbejdet efter netop ICS-metoden i vores indsatser. Derfor kender vi tankegangen i loven rigtig godt, og vi kan holde fast i kernen i vores ydelser. Vi har istedet kunnet fokusere på nødvendige justeringer visse steder; dels i forhold til dokumentation og dels så vi sikrer den vigtige inddragelse af børnene og de unge undervejs”, forklarer Henriette Høst-Madsen.

Gennemgangen af ydelser og interne arbejdsgange har bl.a. omfattet følgende elementer:

 • Alle indsatstyper er blevet opdateret, så de lever op til de nye regler. Der er udarbejdet et nyt og Ydelseskatalog 2024 baseret på bestemmelserne i Barnets Lov
 • Socialfaglige koordinatorer og konsulenter har gennemgået intern efteruddannelse for at kunne leve op til de nye krav til inddragelse af børn og unges egne perspektiver og ønsker.
 • Memox lancerede i 2023 et koncept for Progressionsmåling, der nu er gennemtestet og korrigeret i forhold til den nye lov. Dette sikrer, at vi kan opfylde nye krav til dokumentation for resultater.
 • Skabeloner for kontrakter med kommunerne er ved at blive revideret, så fremtidige aftaler kan indgås med korrekt henvisning til nye paragraffer og relevante rammebetingelser.
 • Alle rapportformater, dokumentationsværktøjer og øvrige arbejdsredskaber er blevet opdateret.
 • Memox anvender WorkZone fra KMD som IT-platform for sagsstyring og dokumentation. Alle relevante processer og arbejdsgange i WorkZone er blevet gennemgået og opdateret.

”Vi glæder os helt enormt til at komme i gang med at arbejde efter Barnets Lov og til at komme i dialog med kommunerne om de nye muligheder og perspektiver. Der vil helt sikkert komme begyndervanskeligheder og masser af tvivlsspørgsmål, men vi har forberedt os godt og er klar til at finde gode løsninger, så vi kan hjælpe flest mulige børn, unge og familier”, slutter Henriette Høst-Madsen.

Læs mere om vores opdaterede ydelser og indsatser.

Erfaren leder er ny socialfaglig chef

Henriette Høst-Madsen er startet som ny socialfaglig chef i Memox.

Henriette Høst-Madsen er startet som ny socialfaglig chef i Memox.

Henriette er en særdeles erfaren leder og faglig kapacitet med bred erfaring fra både offentlige og private tilbud til udsatte familier, børn og unge. Hun kommer senest fra en stilling som afdelingsleder i Den Sociale Udviklingsfond (SUF), hvor hun stod i spidsen for et omfattende udviklingsarbejde på SUF Skallen, et specialiseret botilbud i København til udsatte unge og voksne.

Hun er uddannet socialrådgiver og familieterapeut suppleret med forskellige ledelsesuddannelser. Hun har tidligere arbejdet flere år i Børne- og Familieafdelingen i Rødovre Kommune og har også fungeret som behandlingskoordinator indenfor de familieterapeutiske evidensprogrammer MST og MTFC.

”Vi er utroligt glade for at kunne tilknytte en faglig og ledelsesmæssig kapacitet som Henriette som vores nye socialfaglige chef. Hun får en afgørende rolle i at udvikle og fremtidssikre vores socialfaglige ydelser, så de altid er på forkant med den faglige udvikling og skiftende vilkår i landets kommuner”, siger HenrikAppel, adm. direktør i Memox.

Som daglig leder af det socialfaglige center i Memox kommer Henriette Høst-Madsen til at stå i spidsen for de ca. 50 socialfaglige koordinatorer og ca. 200 aktive familiekonsulenter, der arbejder med udgangspunkt i Memox’ afdelinger i Aarhus, Aalborg, Odense, Kolding og Næstved samt hovedkontoret på Amager i København.

Kontakt Henriette Høst-Madsen på mail eller telefon 53 57 33 17.

Memox åbner ny afdeling i Næstved

Tre socialfaglige koordinatorer og omkring 25 familiekonsulenter har base i Memox' nye afdeling i Næstved.

Memox ønsker at rykke tættere på kommuner og borgere i det sydsjællandske område. Vi har derfor slået dørene op for en ny afdeling i Næstved.

”Vi oplever en øget efterspørgsel på vores multietniske og socialfaglige ekspertise på Sydsjælland og Lolland-Falster. Med en afdeling i området kan vi meget bedre betjene både kommuner og borgere med den nærhed, fleksibilitet og kvalitet, som er afgørende for at hjælpe børn og familier tilbage i trivsel”, siger Henrik Appel, adm. direktør i Memox.

Memox har afdelinger i hele landet, og afdelingen i Næstved er den sjette i rækken. Den er base for i første omgang tre socialfaglige koordinatorer og ca. 25 familiekonsulenter med forskellig socialfaglig, etnisk og kulturel baggrund.

Memox samarbejder allerede med flere kommuner i området om en bred vifte af indsatser, og vi forventer at omfanget vil stige i de kommende måneder. Derfor forventer vi også at skulle rekruttere flere familiekonsulenter og på den måde skabe nye lokale arbejdspladser,” siger Birgit Breindahl, socialfaglig koordinator i Memox, som selv er bosiddende i Næstved og glæder sig til at kunne styrke de lokale kontakter.

Vi holder åbningsreception for den nye afdeling på Tommerupvej 4, 4700 Næstved torsdag den 31. august kl. 15.00 – 17.00

 

Memox’ 10-årsjubilæum i ord og billeder

Gæsterne strømmede til, da vi den 9. juni fejrede Memox’ jubilæum og den idé, som for 10 år siden fik Amelevi Hounou Rathleff til at starte eventyret i Memox.

Tusind tak til alle, der var med til at fejre Memox’ 10-årsjubilæum og den idé, som Memox’ stifter, Amelevi Hounou Rathleff, for 10 år siden fik til at starte eventyret i Memox.

Tak til alle medarbejdere, samarbejdspartnere og venner for at være med til at gøre Memox’ store dag så festlig og mindeværdig.

Kaare Dybvad: Vigtigt med ildsjæle

Også en stor tak til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad  og gruppeforperson for socialdemokratiet i Københavns Kommune Lars Weiss for at lægge vejen forbi og markere dagen med os.

– Det er vigtigt, at vi har ildsjæle som jer i Memox, som er professionelle og arbejder med et sigte om, at folk bliver en del af vores samfund og får mulighed for at styre deres eget liv.  Så jeg er glad for at være med til at fejre jeres 10-årsjubilæum. Jeg er stolt over, at vi har så mange dygtige folk, som bidrager til integration i Danmark. Stort tillykke til jer i Memox med jeres flotte arbejde. Jeg glæder mig til at følge det også fremover, sagde Kaare Dybvad  i sin tale.

Vi fortsætter den gode udvikling

Jubilæumsdagen var en fejring af Amelevis ambition om at skabe håb, trivsel og indsigt for familier, der i en periode har brug for hjælp til at skabe positive forandringer i livet. Og samtidig var dagen en fejring af alle tidligere og nuværende memox’ere og samarbejdspartnere, som de seneste 10 år har været med til at føre Amelevis ambition ud i livet.

– En milepæl på 10 år er nu nået. Det har været sjovt, spændende og udfordrende at stifte en virksomhed. Lægge kræfterne i at udvikle den og se den vokse. Vi skal forsætte vores gode arbejde i Memox med at hjælpe familier på modersmålet. Vi skal fortsat udvikle tiltag, der kan minimere mistrivsel og sikre en bæredygtig understøttelse i samfundet. Ikke kun i Danmark og Norge, men også i andre lande. Med andre ord: Vi glæder os til at arbejde med familiernes ressourcer, potentialer og netværk de næste 10 år sammen med børne- og familieafdelinger, skoler, daginstitutioner og andre aktører i hele landet, siger Amelevi Hounou Rathleff i anledning af jubilæet.

Investering i intensiv familiebehandling i Vejle

Pressemeddelelse: Den Sociale Investeringsfond og Vejle Kommune samarbejder om et projekt om familiebehandling med Memox som leverandør.

Kan en investering i omfattende familiebehandling både øge trivslen hos udsatte familier og samtidig finansiere sig selv på sigt? Det skal en ny social investering i Vejle Kommune give svaret på.

Vejle Kommune er her i foråret klar til at pege på de første af i alt 25 udsatte familier, som skal have glæde af en mere intensiv hjælp, end den man normalt ville sætte i gang.

Det er DSI – Den Sociale Investeringsfond, der har sagt ja til at investere 4,8 mio. kr. i familiebehandling til de 25 familier. Selve støtten til familierne ydes af en privat leverandør, mens Vejle Kommune kun skal betale for ydelserne, hvis målene med indsatsen bliver opnået.

Memox valgt som leverandør

De 25 familier er alle familier, hvor en eller begge forældre har en anden etnisk baggrund end dansk, og hvor en af forældrene og/eller børnene ikke taler eller taler begrænset dansk.

Memox er valgt som leverandør af familiebehandlingen, fordi familiekonsulenterne i Memox netop taler sproget og forstår kulturen i familierne. Familiebehandlingen skal derfor ikke ske gennem tolk, og familierne har også mulighed for at få hjælp aften og nat. Det er en stor fordel i familier med et højt konfliktniveau og komplekse problemer.

Vejle Kommune har allerede et velfungerende samarbejde med Memox og har gode erfaringer med at tilbyde netop udsatte familier med anden etnisk baggrund end dansk hjælp. Memox har erfaringer fra samarbejde med 70 kommuner, og medarbejderne taler tilsammen op til 80 forskellige sprog og dialekter.

Klare mål for hjælpen

Vejle Kommune visiterer over de næste to år i alt 25 familier til familiebehandling hos Memox.

20 af familierne visiteres til almindelig familiebehandling, mens fem familier har brug for intensiv familiebehandling. Det er familier, hvor et eller flere børn viser alvorlige tegn på mistrivsel eller risikerer anbringelse uden for hjemmet. Et forløb med familiebehandling varer ca. 10 måneder.

– En tryg barndom er en vigtig del af et godt liv og en god fremtid for alle børn, siger fondschef i DSI, Camilla Bjerre Damgaard. Med denne investering får flere familier adgang til den meget fleksible støtte, som gives med udgangspunkt i familiernes sproglige og kulturelle sammenhæng – det giver familie og børn en bedre hverdag. Det hjælper både familierne, og det giver også en økonomisk gevinst for kommunen, understreger Camilla Bjerre Damgaard.

– Vi er glade for, at Vejle Kommune har valgt os som samarbejdspartner på dette vigtige udviklingsprojekt, der rammer lige ind i Memox’ kernekompetence som specialister i familiebehandling i familier med anden etnisk baggrund. Sammen tænker vi social innovation på en ny måde. Det er den vej, vi skal gå på det sociale område, siger adm. direktør i Memox Astrid Ravnsbæk.

I Vejle glæder de sig til at se resultatet af investeringerne.

– Partnerskabet giver os dels mulighed for at sætte gang i en mere indsatstung hjælp, end vi normalt ville gøre, og dels er det med effektmålingen og betalingsmodellen en rigtig god øvebane til at blive endnu dygtigere til at vurdere langsigtede effekter af vores indsatser, siger chef for Familie & Forebyggelse i Vejle Kommune, Anette Ravn Olsen.

Vi er glade for, at Vejle Kommune har valgt os som samarbejdspartner på dette vigtige udviklingsprojekt, der rammer lige ind i Memox’ kernekompetence som specialister i familiebehandling i familier med anden etnisk baggrund

Astrid Rasvnsbæk, adm. direktør i Memox

Vejle Kommune, DSI og Memox har aftalt en række mål, som skal være opfyldt ved afslutningen af behandlingen:

 • Familiernes handleplansmål opfyldes.
 • Færre børn er i risiko for anbringelse efter behandlingen.
 • Familien oplever en øget trivsel.
 • Børnene har mindre fravær i skolen.
 • Familien har brug for færre støttetimer efter endt behandling.

Skal kun betale for indsatser, der virker
Jo flere mål behandlingen opfylder, jo flere penge skal kommunen betale tilbage til investor.

Hvis indsatsen leverer de forventede resultater og dermed også skaber den forventede sociale forandring, betaler Vejle Kommune hele lånet plus et risikotillæg. Den præcise tilbagebetaling afhænger af de konkrete resultater. Hvis kun nogle af målene opfyldes, betaler kommunen et mindre beløb, og investeringsfonden dækker underskuddet.

Beregninger viser, at hvis projektet bliver en succes for de udsatte familier, kan det også på sigt blive en god forretning for Vejle Kommune.

Der er dels de direkte besparelser på de ydelser, kommunen normalt ville sætte i gang –  og tolkeudgifter, og dels vil familierne forhåbentlig have behov for mindre hjælp fremover, f.eks. i form af støttetimer og anbringelser.

Indsatsen evalueres løbende

Partnerskabet har indgået en aftale med en ekstern evaluator, der følger hele forløbet. Evaluator skal følge op på mål og tilbagebetalingsmål og opsamle viden om sammenhængen mellem indsatser, målgrupper og effekter.

 

 

Kontaktpersoner:

DSI: Presseansvarlig Nanna Lodberg Theut, T: 41 85 10 05, nlot@dsi.dk

Memox: Chefkonsulent Rikke Burild, T. 53 62 33 17, rikke@memox.dkVejle Kommune: Chef for Familie & Forebyggelse Anette Ravn Olsen, T: 23 88 58 06, anero@vejle.dk

 

Socialfaglig støtte og omsorg døgnet rundt

Memox Døgnindsats kan fungere som et alternativ til en midlertidig anbringelse.

I Memox Døgnindsats rykker et team af familiekonsulenter ind i familiens hjem for at skabe den fornødne sikkerhed omkring familiens børn døgnet rundt, indtil en varig løsning på familiens situation er fundet.

Når Memox Døgnindsats sættes i gang, bliver et hold af familiekonsulenter en del af familiens eller børnenes hverdag i døgnets 24 timer.

Derfor lægger Memox altid vægt på, at så få konsulenter som muligt får deres gang i hjemmet, mens indsatsen kører. Ligesom det gode samarbejde mellem konsulenterne bliver prioriteret højt.

Familiekonsulenter med fælles mål

”Når man  til stede i familiens liv døgnet rundt, er det afgørende, at alle på holdet spiller hinanden gode og følger op på fælles aftaler. Vi er måske forskellige. Men vi går alle ind i opgaven som professionelle med et fælles mål,” fortæller Nashia, som er familiekonsulent i Memox.

Hun har for nylig sammen med fem andre familiekonsulenter været tilknyttet en døgnindsats. Her handlede det om i en periode at skabe sikkerhed  for en søskendeflok, der ikke kunne bo sammen med deres forældre.

FAKTA:  Hvornår kan en døgnindsats sættes ind?

 • Når der er en så alvorlig grad af bekymring, at en anbringelse uden for hjemmet er under overvejelse.
 • Når kommunen har brug for at skabe sikkerhed for børnene, mens en potentiel anbringelse afdækkes.
 • Når børnene/barnet i en periode ikke har mulighed for at være sammen med forældrene og har brug for støtte og omsorg, indtil kommunen har fundet det rigtige anbringelsessted. Eller den rette plejefamilie. Dét giver mulighed for at holde søskende samlet.
 • Når familien befinder sig i en særligt sårbar periode, fx i forbindelse med en hjemgivelse.

Når man er så meget til stede i familiens liv, er det afgørende, at alle på holdet spiller hinanden gode og følger op på de aftaler, der bliver lavet

Nashia, familiekonsulent

Nashia oplever, at det er et stort plus, at Memox matcher familien med familiekonsulenter, der taler familiens modersmål og har kendskab til den kultur, familien er rundet af.

”I døgnindsatser er vi  i udgangspunktet uønskede gæster. Derfor skaber det større tillid i relationen, at vi taler samme sprog som familien eller børnene. Det er helt afgørende. Både i forhold til at få familien  til at åbne op og samarbejde i hverdagen. Og i forhold til at inddrage netværket. Er der støtte at hente i netværket, så er det nemlig vigtigt at få dem på banen,” siger hun.

Forudsigelige rammer for hverdagen

I en døgnindsats arbejder familiekonsulenterne med at opbygge forudsigelige rammer omkring hverdagen med faste spisetider, madplaner, badetider, sovetider og aktivitetsplaner mv. Alt dét, som udgør en tryg base, der kan støtte op om en positiv udvikling for både børn og forældre døgnet rundt. Og give mere tid og overskud til det enkelte barn i familien.

” I løbet af døgnindsatsen oplever familien mange skift i hverdagen med mange fagpersoner, der kommer og går i hjemmet. Derfor er gentagelser og faste rutiner  vigtige for familien,” siger Nashia.

Medbestemmelse for alle

Men Nashia og hendes kolleger kommer ikke bare ind i hjemmet endevender det hele. De arbejder altid på at inddrage både børn, forældre og netværk i alle beslutninger. Og de er konstant nysgerrige på de ting, som allerede fungerer godt. Og  som de derfor skal støtte familien eller børnene til at gøre endnu mere af.

Gentagelser og faste rutiner er vigtige, fordi familien i løbet af døgnindsatsen oplever mange skift i hverdagen med flere familiekonsulenter – og måske også andre fagpersoner – der kommer og går i hjemmet.

Nashia, familiekonsulent

Memox har gode erfaringer med at holde ugentlige familie- eller børnemøder. De er med til at give  både børn og forældre størst mulig medbestemmelse . På mødet er alle med til at planlægge den kommende uge og tilkendegive, hvad de har lyst og energi til at kaste sig ud i. Målet er, at både store og små skal være involveret i alt. Fra praktiske gøremål i hjemmet til aktiviteter ud af huset.

Viden om både udfordringer og stjernestunder

Når Memox er til stede i familien 24/7, har holdet af familiekonsulenter rig mulighed for at observere både udfordringer og stjernestunder. Det giver masser af viden om samspillet og dynamikken i familien. Derfor kan Memox tilbyde familiens sagsbehandler et hyppigt flow af informationer. Det fortæller Tenna Holm, som er chef for socialfagligt center i Memox.

”Vi holder ugentlige – og nogle gange – daglige opfølgningsmøder med familiekonsulenterne med afsæt i Signs of Safety. Og efterfølgende sender vi en SoS til sagsbehandler, så hun eller han kan følge tæt med i udviklingen.”

Kort opsigelsesvarsel

I døgnindsatser tilbyder Memox et opsigelsesvarsel på 7 dage.

”En døgnindsats er omkostningstung. Derfor vil vi gerne give kommunen muligheden for forholdsvist hurtigt at komme ud af kontrakten, hvis der ikke længere er behov for den massive støtte,” siger Tenna Holm.

 

Vi spiller med åbne kort i samarbejdet med kommunen

Det er en force at der er socialfaglige koordinatorer i Memox, som spinder den røde tråd, mener Mona

For omkring halvandet år siden skiftede socialrådgiveruddannede Mona jobbet som leder i en kommunal børne- familieafdeling ud med en stilling som teamleder i Memox. Og hun er glad for at kunne konstatere, at gennemsigtighed, tillid og respekt er nøgleord i Memox’ samarbejde med kommunerne.

”Dengang jeg selv arbejdede i kommunen, oplevede jeg indimellem, at der ikke altid var så meget progression i de indsatser, vi samarbejdede med eksterne om. En indsats kunne nogle gange køre under radaren i flere år. Uden nogen gav lyd fra sig. Som myndighed har man selvfølgelig et ansvar for at følge op. Men man har også et stort ansvar som ekstern leverandør. Det er et ansvar, som Memox tager  alvorligt,” forsikrer Mona Zandi.

I praksis betyder det, at Memox i samarbejdet med kommunen altid oplyser, hvis der er brug for enten at op- eller nedjustere en indsats.

”Hvis vi oplever, at en familie er i så god fremgang, at vi tænker, vi kan afslutte, så ringer vi konsekvent til kommunen og siger, at vi er ved at nå i mål. Andre familier derimod vil altid have behov for en eller form for støtte. Så kan vi se, at der fremover er brug for vedligeholdelse, så tager vi fat i myndighed og går i dialog med rådgiver. Måske det er oplagt at lave et overlap, så de kan sluse deres egne familiebehandlere ind, og vi kan trække os tilbage. For vi er ikke interesseret i at være i familien i længere tid end nødvendigt,” understreger Mona.

Vi har et fælles mål med kommunen

I samarbejdet med kommunerne er ambitionen således at afslutte familiebehandlingen efter ni måneder. Det lykkes i omkring 80 procent af indsatserne.

”Og hvis ikke vi lykkes med det, så er det vigtigt for os at orientere kommunerne om, at dét, vi hidtil har gjort, ikke har den ønskede effekt. Og så går vi i dialog med rådgiver, om vi skal gøre noget andet i stedet for. Tillid, respekt og gennemsigtighed er nøgleord i samarbejdet. For vi har jo et fælles mål med kommunen om, at familien skal opleve succes,” siger Mona.

Fra sin egen tid som myndighedsrådgiver ved hun, hvor vigtigt det er grundigt og ordentligt at få belyst familiens udfordringer og ressourcer.

”Når jeg som myndighedsrådgiver mødte familien, oplevede jeg tit, at bare dét, at jeg kom fra kommunen, kunne skabe utryghed. Det kan være en udfordring at skabe tilliden, når man samtidig har en myndighedsrolle. Man er i en særlig position. Det ved alle – også familien. Derfor er der behov for, at en ekstern leverandør kan være øjnene derude; Hvad er der behov for? Hvad er på spil i den enkelte familie. Er der netværk, man kan trække på? Hvor ressourcestærke er familien? ”

vores familiebehandlere kan koncentrere sig 100 procent om at være i familierne, og vi sikrer samtidig at få belyst sagen tilstrækkeligt og med den nødvendige kvalitet.

Mona, teamleder for Modtagelse & Visitation

Statusrapporten skal være spot on

Og her ser Mona det som en force, at der i Memox er ansat socialfaglige koordinatorer. De har nemlig hånd i hanke med den enkelte sag og spinder den røde tråd igennem hele indsatsen. Koordinatorerne står for den tætte dialog med myndighedsrådgiver. De yder sparring til familiekonsulenterne ude i marken og laver tætte opfølgninger. Og så har de ansvaret for at udarbejde statusrapporter.

”På den måde kan vores familiebehandlere koncentrere sig 100 procent om at være i familierne. Samtidig sikrer vi, at vi får belyst sagen tilstrækkeligt og med den nødvendige kvalitet,” siger Mona. Og ifølge hende er kvalitet altså ikke ensbetydende med en moppedreng af en statusrapport. Tværtimod.

”Sådan en tyk rapport landede indimellem på mit skrivebord i kommunen, og det kunne være svært at finde tiden til at læse de mange sider. Det ved vi I Memox. Derfor går vi meget op i at holde sideantallet nede. Vi sørger samtidig for, at rapporten har været igennem flere kvalitetstjek, inden vi sender den afsted. Vi vil nemlig være sikre på, at den er spot on i forhold til at belyse progressionen eller manglen på samme i familien, så myndighede har tilstrækkelige oplysninger til at kunne træffe afgørelse om det videre forløb, hvis der er behov for det,” slutter Mona.

FAKTA: sådan laver Memox opfølgninger

De socialfaglige koordinatorer holder løbende opfølgningsmøder med familiebehandlerne ud fra Signs of Safety (SOS).

Ved intensive indsatser samarbejder familiekonsulent og socialfaglig koordinator tæt om hyppige opfølgninger
På opfølgningsmødet sætter koordinator og familiekonsulent fokus på, hvad der fungerer, hvad der bekymrer og hvad de gerne vil se ske. På den måde er det muligt at følge med i, om der er den ønskede progression i familien og løbende justere på indsatsen og de mål, der skal arbejdes efter.

Har du brug for vores indsats?

Vi kan oftest starte op i familien inden for 24 timer, og du har mulighed for at at få fat i vores Modtagelse 24 timer i døgnet på tlf. 22 53 33 17.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.