fbpx

Vores faste medarbejdere

Vores faste medarbejdere

Socialfagligt Center – Sjælland

Rita Hansen

Teamleder,
København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 31 17 03 92
riha@memox.dk

Uddannelse: Projektledelse/ledelse i strategi og struktur. Marginaliseret og grupperelateret kriminalitet.

Kompetencer: Ledelse, personaleledelse, konflikthåndtering, myndighedserfaring og samarbejde med b.la. kriminalforsorg i forbindelse med kriminalitetstruede unge.

Mona, teamleder i Memox.

Mona Zandi

Teamleder,
København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 31 56 33 17
moz@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Ledelse indenfor asylområdet og udsatte børn og familier, kriminalitetstruede familier, organiseret kriminalitet og konflikthåndtering.

Maria, socialfaglig koordinator i Memox.

Maria

Faglig leder

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 82 36 17
maa@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidat i socialt arbejde.

Kompetencer: Socialfaglig ledelse og projektledelse, børneinddragelse, undervisning, konflikthåndtering

Adela, socialfaglig koordinator i Memox.

Adela

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 53 85 36 17
adela@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver og familiebehandler.

Kompetencer: Relationsarbejde, rekruttering, faglig dialog, tværfagligt samarbejde.

Arjman, socialfaglig koordinator i Memox.

Arjman

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 53 71 34 16
ash@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver og kandidat i Pædagogisk psykologi.

Kompetencer: Barnets udvikling, kriminalitetsforebyggende arbejde, integration, kulturel forståelse, psykisk sygdom, familiebehandling og samvær og tværfagligt samarbejde.

Birgit, socialfaglig koordinator i Memox.

Birgit

Socialfaglig koordinator, Næstved

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 31 48 52 25
bbr@memox.dk

Uddannelse: Socialpædagog, familieterapeut, Diplom i ledelse (igangværende).

Kompetencer: Forældre og børn i krise eller med særlige behov, konflikthåndtering mellem børn og forældre og mellem forældre og familiebehandler.

Christine, socialfaglig koordinator i Memox.

Christine

Socialfaglig koordinator, Næstved

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 31 24 78 80
cep@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidat i pædagogisk psykologi, familiebehandler og Børns Vilkårs børnerådgiveruddannelse.

Kompetencer: Socialrådgivning, psykologiske tilgange, tværfagligt samarbejde, koordinering.

Cigdem

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 16 67 04
ciko@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Projekt Bedre Børneinddragelse hos Børns Vilkår.

Kompetencer: Specialiseret viden på handicapområdet, kriminalitetstruede unge med anden etnisk baggrund end dansk, udsatte børn og familier, integration og tværfagligt samarbejde.

Denise, socialfaglig koordinator i Memox.

Denise

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

Freja

Samværskoordinator, København

Kontakt, udddannelse & kompetencer

+45 31 21 32 05
fog@memox.dk

Uddannelse: Kandidat i socialt arbejde, familiebehandler (igangværende).

Kompetencer: Samværsområdet, børneinddragelse og børn på krisecenter.

Jacob, socialfaglig koordinator i Memox.

Jakob

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 48 45 16
jkl@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidatstuderende i pædagogisk psykologi.

Kompetencer: Konflikthåndtering, relationsdannelse, kriminalitetstruede unge.

Josefina, socialfaglig koordinator i Memox.

Josefina

På barsel

Joseph

Familiekonsulent,
København

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Kandidat i Tværkulturelle Studier, familiebehandler, forandringscoach.

Kompetencer: Børn og unge i identitetskrise, PTSD-ramte, forældre med psykiske udfordringer, voldsramte, konflikthåndtering, kulturelle problematikker.

Lida

Socialfaglig koordinator og ansvarlig for onboarding

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 24 15 93
isa@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidat i pædagogisk psykologi, familiebehandler, kognitiv adfærdsterapi.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, terapeutisk arbejde med personer eller grupper i krise, konflikthåndtering, onboarding af medarbejdere.

Pakeeza

Socialfaglig koordinator,
København

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 17 55 87
pas@memox.dk

Uddannelse: Kandidat i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier og psykologi, familiebehandler

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, negativ social kontrol, kulturelle problematikker, integration, voldsramte, konflikthåndtering, samvær.

Pia, socialfaglig koordinator

Pia

Socialfaglig koordinator, København

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 71 33 17
pia@memox.dk

Uddannelse: Socialpædagog, diplom i specialpædagogik, systemisk familieterapi, narrativ samtalepraksis, familiebehandler

Kompetencer: Udsatte børn og familier, tilknytning, relationsarbejde og tidlig indsats

Rabab, socialfaglig koordinator i Memox.

Rabab Kazem

Socialfaglig koordinator,
København

Kontakt, uddannelse & kompetencer

+45 31 36 33 17
rabab@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver og familiebehandler.

Kompetencer: Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration og kulturel sensitivitet, konflikthåndtering, udsatte børn, unge og familier.

Rikke, chefkonsulent i Memox.

Rikke

Chefkonsulent,
København

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 62 33 17
rikke@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Den Sociale diplomuddannelse – Børn og unge, ledercoach.

Kompetencer: Udviklingsprojekter, faglig sparring og undervisning, unge med autismespektrumforstyrrelser.

Socialfagligt center – Fyn/ Jylland

Kristine Griffith

Teamleder for koordinatorer, Aarhus

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 70 36 17
krgr@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Diplom i ledelse, Systemisk leder- og konsulentuddannelse.

Kompetencer: Ledelse, socialt udsatte, familier med komplekse sociale problematikker, integration, misbrug.

Henny, teamleder i Memox.

Henny Fruerlund

Teamleder for konsulenter, Odense

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 87 33 17
henny@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, familierådgiver, supervisor.

Kompetencer: Personaleledelse/pleje, supervision, konsulentbistand, konflikthåndtering, myndighedserfaring, udsatte børn og familier, integration, familieplejeområdet.

Amalie

Administrativ koordinator, Aarhus

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 17 42 11
amj@memox.dk

Uddannelse: Marketing og sales, Fødevare og Ledelse.

Kompetencer: Proces- og projektledelse.

Amira, socialfaglig koordinator i Memox.

Amira

Socialfaglig koordinator, Kolding

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 84 36 17
aka@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Diplomuddannelse i psykiatri (igangværende).

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier. Børn og unge med psykiske udfordringer.

Anne-Mette

Socialfaglig koordinator, Kolding

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 52 33 17
amro@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Den sociale diplomuddannelse og Kandidat i Socialt arbejde.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, misbrug, parterapi, NADA-behandling, konflikthåndtering og narrativ terapi.

Anne-Sofie, socialfaglig koordinator i Memox.

Anne-Sofie

Socialfaglig koordinator, Aarhus

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 18 54 74
anh@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende lidelser, døgnområdet, anbringelser, relationsarbejder, kontaktperson samt praktisk og pædagogisk støtte.

Dragana, socialfaglig koordinator i Memox.

Dragana

Socialfaglig koordinator, Aalborg

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 24 93 50
djo@memox.dk

Uddannelse: Pædagog, Psykoterapeut, Master i trivsels- og ressourcepsykologi, Kandidat i filosofi.

Kompetencer: Traumeterapi, komplekse problematikker i flygtningefamilier, voldsramte, negativ social kontrol, konflikthåndtering.

Elisabeth

Socialfaglig koordinator, Aarhus

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 15 82 51
ehmi@memox.dk

Uddannelse: Socialpædagog og diakon

Kompetencer: Børn og unge med psykiatriske lidelser herunder særligt personlighedsforstyrrelser, svær selvskade og spiseforstyrrelser. Konflikthåndtering, følelsesforståelse- og regulering, relationsarbejde og misbrug.

Eyob

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: BA i regnskab, economics and business administration, studier i sociologi og kommunikation, familiebehandler (igangværende).

Kompetencer: Eritriansk og etiopisk kultur, opdragelse af børn i to kulturer, kommunikation og samspil i familier, integration, støtte- og kontaktperson, familiebehandling, samværsopgaver.

Halime, socialfaglig koordinator i Memox.

Halime

Socialfaglig koordinator, Kolding

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 70 33 17
hal@memox.dk

Uddannelse: Social- og sundhedshjælper, pædagog, Diplom i pædagogik og relationsarbejde, Feedback Informed Treatment.

Kompetencer: Unge i krise, social kontrol, familiebehandling, autisme, relationspædagogik.

Janne

Familiekonsulent,
Odense

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog, Sikker Start kursus.

Kompetencer: Spædbarns indsatser, 0-3 årige, forældresamarbejde, familiebehandling, støttet og overvåget samvær, iagttagelse og beskrivelser af forældrekompetencer.

Karimaloue

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler, Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Kompetencer: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, forældre med psykiske udfordringer, samvær, konflikthåndtering, kommunikation mellem forældre, samspil i familien.

Mark

Socialfaglig koordinator, Aalborg

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 26 63 27
maby@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier og særligt akutte indsatser.

Marzia

Familiekonsulent,
Kolding

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler, Social- og sundhedsassistent.

Kompetencer: Spædbarnsindsatser, negativ social kontrol, psykiatri, traumer, konflikthåndtering mellem børn og forældre, integration/familieguide, kontaktperson, samværskonsulent.

Mikkel

Socialfaglig koordinator, Aalborg

 

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 32 97 63
mihu@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Børne- og familieområdet, facilitering af Signs Of Safety, familiebehandling, netværksrådgivning med speciale i løsningsfokuseret tilgang.

Sattar

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Dekoratør fra Kunstakademiet, 20 års erfaring på socialområdet som integrationskonsulent, mentor, kontaktperson og familiebehandler. Under uddannelse som familiebehandler.

Kompetencer: Social kontrol, psykisk sygdom/diagnoser, integration, samspil i familier, støtte- og kontaktperson, familiebehandling.

Sarah, samværskoordinator i Memox.

Sarah

Socialfaglig koordinator, Kolding

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 78 34 17
sae@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration og kulturel sensitivitet, relationsarbejde, kriminalitetsforebyggende arbejde, konflikthåndtering.

Zara

Familiekonsulent,
Kolding

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Skolelærer, Life and stress coach, facilitator.

Kompetencer: Familiebehandling, samvær, kontaktperson, undervisning af udfordrede elever, børn og unge med anden etnisk baggrund, konflikthåndtering, mentalisering, facilitering, coaching.

Ziba

Socialfaglig koordinator, Aarhus

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 22 53 33 17
zino@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer:Udsatte børn og unge diverse diagnoser, kriminalitetstruede unge, voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, tidlig indsats, relationsarbejde, negativ social kontrol, kulturen sensitivitet og konflikthåndtering.

Hovedkontor

Anne Sofie

PA for Amélevi Hounou Rathleff

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 70 34 16
ans@memox.dk

Uddannelse: Cand. comm.

Kompetencer: Kommunikation, formidling, udvikling, facilitering, proces- og projektsstyring.

Charlotte

Regnskabs- og faktureringsansvarlig

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 85 33 17
chnw@memox.dk

Uddannelse: Merkonomfag, akademiuddannelse (igangværende).

Kompetencer: Systemer, fakturering, analyse, kontraktberegning, projektkoordinering og ledelse.

Christine

Projektkoordinator

Kontakt, ddannelse og kompetencer

+45 53 62 34 17
chkr@memox.dk

Uddannelse: Cand. scient i idræt og sundhed.

Kompetencer: Projektkoordinering, procesledelse.

Emilie

HR-konsulent

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 88 33 17
ema@memox.dk

Uddannelse: Cand. soc

Kompetencer: HR

Helena

Administrativ medarbejder

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 15 61 09
hra@memox.dk

Uddannelse: Sundhedskonsulent og informationsteknologi.

Kompetencer: Administration, koordinering, samarbejde, IT

Marianne, financial controller

Marianne

Financial controller

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 69 33 17
mab@memox.dk

Uddannelse: Registreret revisor FRR.

Kompetencer: Økonomi, regnskab, procesoptimering.

Nadia

Økonomiassistent

Kontakt

+45 31 20 53 33
navb@memox.dk

Sophie

Studentermedhjælper – HR

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 31 24 30 27
stw@memox.dk

Uddannelse: BSc. HA(psyk) og Cand. soc Human Resource Management.

Kompetencer: Kontraktskrivning, HR-rådgivning, behandling af sygefravær, MUS, KPI-rapportering.

Trine, løn- og regnskabsansvarlig i Memox.

Trine

På orlov

Chefgruppen

Amelevi, udviklingschef i Memox.

Amelevi

Koncerndirektør og Interim direktør for Memox ApS

Kontakt, kompetencer og uddannelse

+45 53 80 33 17
amelevi@memox.dk

Uddannelse: Socialpædagog, Psykoterapeut, NLP Practitioner, CBS bestyrelsesuddannelse.

Kompetencer: Social forandring, familiebehandling, socialpædagogisk arbejde, samtaleterapi, socialt iværksætteri.

Henriette Høst-Madsen

Socialfaglig direktør

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 53 57 33 17
hehm@memox.dk

Uddannelse: Socialrådgiver, Master i udsatte børn og unge, Diplomuddannelse i familieterapi, Diplomuddannelse i ledelse

Kompetencer: Ledelse inden for området udsatte børn og familier, systemisk familieterapi, konflikthåndtering.

Eva Dahl

HR- og økonomichef

Kontakt, uddannelse og kompetencer

+45 20 72 20 88
eda@memox.dk

Uddannelse: Bankuddannelse, HD i organisation og ledelse, CBA fra Henley University, Board Certificate

Kompetencer: HRM, økonomi, forretningsforståelse, jura, GDPR, ledelse

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.