fbpx

Vores faste medarbejdere

Vores faste medarbejdere

Socialfagligt Center – Sjælland

Rita Hansen

Teamleder,
København

+45 31 17 03 92
riha@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Projektledelse/ledelse i strategi og struktur. Marginaliseret og grupperelateret kriminalitet.

Kompetencer: Ledelse, personaleledelse, konflikthåndtering, myndighedserfaring og samarbejde med b.la. kriminalforsorg i forbindelse med kriminalitetstruede unge.

Mona, teamleder i Memox.

Mona Zandi

Teamleder,
København

+45 31 56 33 17
moz@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Ledelse indenfor asylområdet og udsatte børn og familier, kriminalitetstruede familier, organiseret kriminalitet og konflikthåndtering.

Rabab, socialfaglig koordinator i Memox.

Rabab Kazem

Faglig leder,
København

+45 31 36 33 17
rabab@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver og familiebehandler.

Kompetencer: Negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration og kulturel sensitivitet, konflikthåndtering, udsatte børn, unge og familier.

Adela, socialfaglig koordinator i Memox.

Adela

Socialfaglig koordinator, København

+45 53 85 36 17
adela@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver og familiebehandler.

Kompetencer: Relationsarbejde, rekruttering, faglig dialog, tværfagligt samarbejde.

Arjman, socialfaglig koordinator i Memox.

Arjman

Socialfaglig koordinator, København

+45 53 71 34 16
ash@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver og kandidat i Pædagogisk psykologi.

Kompetencer: Barnets udvikling, kriminalitetsforebyggende arbejde, integration, kulturel forståelse, psykisk sygdom, familiebehandling og samvær og tværfagligt samarbejde.

Birgit, socialfaglig koordinator i Memox.

Birgit

Socialfaglig koordinator, Næstved

+45 31 48 52 25
bbr@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog, familieterapeut, Diplom i ledelse (igangværende).

Kompetencer: Forældre og børn i krise eller med særlige behov, konflikthåndtering mellem børn og forældre og mellem forældre og familiebehandler.

Christine, socialfaglig koordinator i Memox.

Christine

Socialfaglig koordinator, Næstved

+45 31 24 78 80
cep@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidat i pædagogisk psykologi, familiebehandler og Børns Vilkårs børnerådgiveruddannelse.

Kompetencer: Socialrådgivning, psykologiske tilgange, tværfagligt samarbejde, koordinering.

Cigdem

Socialfaglig koordinator, København

+45 31 16 67 04
ciko@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Projekt Bedre Børneinddragelse hos Børns Vilkår.

Kompetencer: Specialiseret viden på handicapområdet, kriminalitetstruede unge med anden etnisk baggrund end dansk, udsatte børn og familier, integration og tværfagligt samarbejde.

Denise, socialfaglig koordinator i Memox.

Denise

Socialfaglig koordinator, København

+45 53 71 34 17
dro@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Kandidat i kultur- og sprogmødestudier, familiebehandler, AMU-kursus i grundlæggende ledelse.

Kompetencer: Anerkendende pædagogik, tværkulturelle problemstillinger, 0-6-årige børns udvikling og behov, ADHD- og autismespektrumforstyrrelser.

Dorte

Relationskoordinator, København

+45 53 89 33 17
dorte@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Kompetencer: Relationsopbygning og vedligeholdelse. Salg og kundeservice.

Freja

Samværskoordinator, København

+4531213205
fog@memox.dk

Uddannelse & kompetencer

Uddannelse: Kandidat i socialt arbejde, familiebehandler (igangværende).

Kompetencer: Samværsområdet, børneinddragelse og børn på krisecenter.

Jacob, socialfaglig koordinator i Memox.

Jakob

Socialfaglig koordinator, København

+45 31 48 45 16
jkl@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidatstuderende i pædagogisk psykologi.

Kompetencer: Konflikthåndtering, relationsdannelse, kriminalitetstruede unge.

Josefina, socialfaglig koordinator i Memox.

Josefina

På barsel

Joseph

Familiekonsulent,
København

 

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Kandidat i Tværkulturelle Studier, familiebehandler, forandringscoach.

Kompetencer: Børn og unge i identitetskrise, PTSD-ramte, forældre med psykiske udfordringer, voldsramte, konflikthåndtering, kulturelle problematikker.

Lida

Socialfaglig koordinator og ansvarlig for onboarding

+45 31 24 15 93
isa@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, kandidat i pædagogisk psykologi, familiebehandler, kognitiv adfærdsterapi.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, terapeutisk arbejde med personer eller grupper i krise, konflikthåndtering, onboarding af medarbejdere.

Maria, socialfaglig koordinator i Memox.

Maria

På barsel

Pia, socialfaglig koordinator

Pia

Socialfaglig koordinator, København

+45 31 20 56 33
pia@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog, Diplom i specialpædagogik, systemisk familieterapi, narrativ samtalepraksis, familiebehandler.

Kompetencer: Udsatte børn og familier, tilknytning, relationsarbejde og tidlig indsats.

Rikke, chefkonsulent i Memox.

Rikke

Chefkonsulent,
København

+45 53 62 33 17
rikke@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Den Sociale diplomuddannelse – Børn og unge, ledercoach.

Kompetencer: Udviklingsprojekter, faglig sparring og undervisning, unge med autismespektrumforstyrrelser.

Sara

Socialfaglig koordinator, København

+45 53 61 34 16
saa@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Kandidat i arbejdslivsstudier og psykologi, familiebehandler (igangværende).

Kompetencer: Relationsarbejde, koordinering, tværfagligt samarbejde, kulturel forståelse, samvær, udsatte og anbringelsestruede familier.

Socialfagligt center – Fyn/ Jylland

Kristine Griffith

Teamleder for koordinatorer, Aarhus

+45 53 70 36 17
krgr@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Diplom i ledelse, Systemisk leder- og konsulentuddannelse.

Kompetencer: Ledelse, socialt udsatte, familier med komplekse sociale problematikker, integration, misbrug.

Henny, teamleder i Memox.

Henny Fruerlund

Teamleder for konsulenter, Odense

+45 53 87 33 17
henny@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familierådgiver, supervisor.

Kompetencer: Personaleledelse/pleje, supervision, konsulentbistand, konflikthåndtering, myndighedserfaring, udsatte børn og familier, integration, familieplejeområdet.

Amalie

Administrativ koordinator, Aarhus

+45 31 17 42 11
amj@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Marketing og sales, Fødevare og Ledelse.

Kompetencer: Proces- og projektledelse.

Amira, socialfaglig koordinator i Memox.

Amira

Socialfaglig koordinator, Kolding

+45 53 84 36 17
aka@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Diplomuddannelse i psykiatri (igangværende).

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier. Børn og unge med psykiske udfordringer.

Anne-Mette

Socialfaglig koordinator, Kolding

+45 53 52 33 17
amro@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Den sociale diplomuddannelse og Kandidat i Socialt arbejde.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, misbrug, parterapi, NADA-behandling, konflikthåndtering og narrativ terapi.

Anne-Sofie, socialfaglig koordinator i Memox.

Anne-Sofie

Socialfaglig koordinator, Aarhus

+45 31 18 54 74
anh@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, børn og unge med betydelig og varig nedsat funktionsevne eller indgribende lidelser, døgnområdet, anbringelser, relationsarbejder, kontaktperson samt praktisk og pædagogisk støtte.

Dragana, socialfaglig koordinator i Memox.

Dragana

Socialfaglig koordinator, Aalborg

+45 31 24 93 50
djo@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Pædagog, Psykoterapeut, Master i trivsels- og ressourcepsykologi, Kandidat i filosofi.

Kompetencer: Traumeterapi, komplekse problematikker i flygtningefamilier, voldsramte, negativ social kontrol, konflikthåndtering.

Elisabeth

Socialfaglig koordinator, Aarhus

+45 31 15 82 51
ehmi@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog og diakon

Kompetencer: Børn og unge med psykiatriske lidelser herunder særligt personlighedsforstyrrelser, svær selvskade og spiseforstyrrelser. Konflikthåndtering, følelsesforståelse- og regulering, relationsarbejde og misbrug.

Eyob

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: BA i regnskab, economics and business administration, studier i sociologi og kommunikation, familiebehandler (igangværende).

Kompetencer: Eritriansk og etiopisk kultur, opdragelse af børn i to kulturer, kommunikation og samspil i familier, integration, støtte- og kontaktperson, familiebehandling, samværsopgaver.

Fereshta

Socialfaglig koordinator, Aarhus

+45 53 80 34 16
fesh@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, psykoterapeutstuderende

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, børnesamtaler, kriminalitetsforebyggende arbejde, negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og konflikthåndtering.

Halime, socialfaglig koordinator i Memox.

Halime

Socialfaglig koordinator, Kolding

+45 53 70 33 17
hal@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Social- og sundhedshjælper, pædagog, Diplom i pædagogik og relationsarbejde, Feedback Informed Treatment.

Kompetencer: Unge i krise, social kontrol, familiebehandling, autisme, relationspædagogik.

Janne

Familiekonsulent,
Odense

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog, Sikker Start kursus.

Kompetencer: Spædbarns indsatser, 0-3 årige, forældresamarbejde, familiebehandling, støttet og overvåget samvær, iagttagelse og beskrivelser af forældrekompetencer.

Karimaloue

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler, Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Kompetencer: Børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, forældre med psykiske udfordringer, samvær, konflikthåndtering, kommunikation mellem forældre, samspil i familien.

Mark

Socialfaglig koordinator, Aalborg

+45 31 26 63 27
maby@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier og særligt akutte indsatser.

Marzia

Familiekonsulent,
Kolding

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler, Social- og sundhedsassistent.

Kompetencer: Spædbarnsindsatser, negativ social kontrol, psykiatri, traumer, konflikthåndtering mellem børn og forældre, integration/familieguide, kontaktperson, samværskonsulent.

Mikkel

Socialfaglig koordinator, Aalborg

+45 31 32 97 63
mihu@memox.dk

 

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer: Børne- og familieområdet, facilitering af Signs Of Safety, familiebehandling, netværksrådgivning med speciale i løsningsfokuseret tilgang.

Sattar

Familiekonsulent,
Aalborg

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Dekoratør fra Kunstakademiet, 20 års erfaring på socialområdet som integrationskonsulent, mentor, kontaktperson og familiebehandler. Under uddannelse som familiebehandler.

Kompetencer: Social kontrol, psykisk sygdom/diagnoser, integration, samspil i familier, støtte- og kontaktperson, familiebehandling.

Sarah, samværskoordinator i Memox.

Sarah

Socialfaglig koordinator, Kolding

+45 53 78 34 17
sae@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, familiebehandler

Kompetencer: Udsatte børn, unge og familier, negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, integration og kulturel sensitivitet, relationsarbejde, kriminalitetsforebyggende arbejde, konflikthåndtering.

Zara

Familiekonsulent,
Kolding

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Skolelærer, Life and stress coach, facilitator.

Kompetencer: Familiebehandling, samvær, kontaktperson, undervisning af udfordrede elever, børn og unge med anden etnisk baggrund, konflikthåndtering, mentalisering, facilitering, coaching.

Ziba

Socialfaglig koordinator, Aarhus

+45 22 53 33 17
zino@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver.

Kompetencer:Udsatte børn og unge diverse diagnoser, kriminalitetstruede unge, voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, tidlig indsats, relationsarbejde, negativ social kontrol, kulturen sensitivitet og konflikthåndtering.

Hovedkontor

Amelevi, bestyrelsesmedlem i Memox.

Amélevi Hounou Rathleff

Udviklingschef

+45 53 80 33 17
amelevi@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialpædagog, Psykoterapeut, NLP Practitioner, CBS bestyrelsesuddannelse.

Kompetencer: Social forandring, familiebehandling, socialpædagogisk arbejde, samtaleterapi, socialt iværksætteri.

 

Anne Sofie

PA for Amélevi Hounou Rathleff

+45 53 70 34 16
ans@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Cand. comm.

Kompetencer: Kommunikation, formidling, udvikling, facilitering, proces- og projektsstyring.

Charlotte

Regnskabs- og faktureringsansvarlig

+4553853317
chnw@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Merkonomfag, akademiuddannelse (igangværende).

Kompetencer: Systemer, fakturering, analyse, kontraktberegning, projektkoordinering og ledelse.

Christine

Projektkoordinator/ PA for Henrik Appel

+45 53 62 34 17
chkr@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Cand. scient i idræt og sundhed.

Kompetencer: Projektkoordinering, procesledelse.

Emilie

HR-konsulent

+45 53 88 33 17
ema@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Cand. soc

Kompetencer: HR

Helena

Administrativ medarbejder

+45 31 15 61 09
hra@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Sundhedskonsulent og informationsteknologi.

Kompetencer: Administration, koordinering, samarbejde, IT

Jacob

Studentermedhjælper – økonomi

+45 53 88 34 17
jahn@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: BSc. HA Almen.

Kompetencer: Regnskab, databehandling, analyse, MS office.

Julie

Kommunikationskonsulent

+45 31 26 84 52
julie@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Cand. mag i Sprogpsykologi.

Kompetencer: Kommunikation og formidling.

Lis

Kommunikationspraktikant

lirj@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: BSc. HA kom.

Kompetencer: Kommunikation og marketing

Marianne, financial controller

Marianne

Financial controller

+4553693317
mab@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Registreret revisor FRR.

Kompetencer: Økonomi, regnskab, procesoptimering.

Sophie

Studentermedhjælper – HR

+45 31 24 30 27
stw@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: BSc. HA(psyk) og Cand. soc Human Resource Management.

Kompetencer: Kontraktskrivning, HR-rådgivning, behandling af sygefravær, MUS, KPI-rapportering.

Trine, løn- og regnskabsansvarlig i Memox.

Trine

På orlov

Chefgruppen

Henrik Appel

Direktør

+45 53 56 62 66
hap@memox.dk

Henriette Høst-Madsen

Socialfaglig direktør

+45 53 57 33 17
hehm@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Socialrådgiver, Master i udsatte børn og unge, Diplomuddannelse i familieterapi, Diplomuddannelse i ledelse

Kompetencer: Ledelse inden for området udsatte børn og familier, systemisk familieterapi, konflikthåndtering.

Eva Dahl

HR- og økonomichef

+45 20 72 20 88
eda@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Bankuddannelse, HD i organisation og ledelse, CBA fra Henley University, Board Certificate

Kompetencer: HRM, økonomi, forretningsforståelse, jura, GDPR, ledelse

Michael Trinskjær

Presse- og kommunikationschef

+45 53 79 34 17
mitr@memox.dk

Uddannelse og kompetencer

Uddannelse: Cand. komm, Public Relations Management (California State University) ekstern lektor CBS

Kompetencer: Kommunikation og strategi, pressehåndtering, public affairs, krisekommunikation, forretningsforståelse.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.