fbpx

Progressionsmåling i Memox

Progressionsmåling i Memox

Vi ønsker at sikre os, at det vi gør, virker

Memox har udviklet en model for progressionsmåling af familiebehandlingen, som vi  iværksætter i forbindelse med nyopstartede indsatser.

Progressionsmålingen laves i et samarbejde mellem kommunen, familien og Memox for at dokumentere og synliggøre, hvilken progression og forandring familien og I som kommune oplever i samarbejdet med Memox.

Dermed skal Progressionsmålingen sikre, at alle parter har et skarpt  fokus på, at vi arbejder målrettet med handleplansmålene.

Progressionsmålingen kan desuden give os et godt pejlemærke i forhold til at vurdere, om vi er ved at være i mål, eller om der er behov for at justere omfanget af indsatsen

Forandringshjul, trivselslineal og forandringsfortælling bruges som redskaber til progressionsmåling

Vi anvender tre værktøjer i progressionsmålingen

  • Trivselslinealen måler på det enkelte barns trivsel over tid.
  • Forandringshjulet måler på, hvor langt vi er nået med handleplansmålene, og hvilken forandring og progression der sker i familien over tid.
  • Forandringsfortællingen giver familien mulighed for at sætte ord på den forandring, de har oplevet gennem indsatsen. Derudover bidrager den til, at Memox får feedback på den generelle indsats i familien. Forandringsfortællingen anvendes, når indsatsen skal ophøre.

Redskaber til dialog

Udover at fungere som måleredskaber bruges trivselslinealen, forandringshjulet og forandringsfortællingen som redskaber til dialog med familien om deres udviklingsproces.

Sådan samarbejder vi om progressionsmålingen

Inden opstart af indsatsen beder vi rådgiver om at lave sin første måling på trivselslinealen samt at give sin vurdering af, hvor familien ligger i forhold til at opfylde handleplansmålene. Det sker via forandringshjulet.

Herefter skal rådgiver foretage målinger i forbindelse med opfølgningsmøderne og ved indsatsens ophør. Målingerne laves i dialog med en socialfaglig koordinator fra Memox.

Både familie og Memox’ socialfaglige koordinator og familiekonsulent anvender løbende trivselslinealen og forandringshjulet til at måle på trivslen og progressionen i indsatsen.

Resultaterne fra målingerne bliver præsenteret i statusrapporter, på opfølgningsmøder og ved indsatsens ophør. Rådgiver får dermed god mulighed for at følge med i barnets trivsel og i familiens udvikling i forhold til handleplansmålene.

Baggrund for Memox’ model for progressionsmåling

Redskaberne til progressionsmålingen har vi afprøvet og udviklet  i samarbejde med SUS  og Roskilde og Vejle kommuner.

Memox er desuden valgt som leverandør af familiebehandling og intensiv familiebehandling i et partnerskabsprojekt mellem Den sociale investeringsfond og Vejle Kommune, som også vil være med til at gøre os klogere på de langsigtede effekter af vores familiebehandlingsindsatser.

Læs mere om projektet

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.