fbpx
lille piger rækker glad ud efter sæbebobler.

Vi taler samme sprog

Vi taler samme sprog

På forkant med den faglige udvikling

Amelevi, Memox' stifter.Amelevi Hounou Rathleff skabte Memox i 2012 med en grundlæggende tro på, at alle mennesker med den rette støtte kan skabe positive forandringer for sig selv og sine børn.

Fra sin egen opvækst i det sociale boligområde Urbanplanen på Amager oplevede Amelevi Hounou Rathleff, hvordan det etablerede kommunale system ikke altid formåede at tilvejebringe den nødvendige støtte til udsatte familier med anden etnisk baggrund.

Derfra voksede ideen om at samarbejde med kommuner om at tilbyde familiebehandling og anden støtte på familiernes modersmål. Og med forståelse for familiernes kulturelle baggrund.

Den idé blev fra første færd godt modtaget af både familier og kommuner. Siden er Memox vokset til en landsdækkende virksomhed, der hver dag lægger alle kræfter i at gøre en forskel for flest muligt udsatte familier, børn og unge  landet over.

Jeg tror på, at forandringer er noget, vi skaber gennem relationer, samarbejde og helhedsorienterede indsatser.

Amelevi Hounou Rathleff, udviklingschef i Memox

I Memox arbejder vi i krydsfeltet mellem det socialfaglige, det kulturelle og det sproglige. Vores store hold af familiekonsulenter er ikke kun socialfagligt stærke. Tilsammen taler vi i Memox omkring 80 sprog og dialekter, herunder selvfølgelig også dansk. Det betyder, at vi altid kan matche en familie med en konsulent, der taler et sprog, alle i familien forstår – og som har indsigt i familiens kulturelle baggrund. Fra Afghanistan til Amager.

Mand med skilt, hvor der står vores værdier.

Vores strategi 2021-2025

En familie med vokseværk. Strategi 2021-2025.

Vores ambition er at blive den foretrukne leverandør til familiebehandling i danske kommuner og på den måde skabe et bedre liv for flest muligt udsatte børn og unge.

Det er vores Why og grunden til, at vi går på arbejde. Derfor er det afgørende, at vi fortsat kan levere indsatser af høj kvalitet, der skaber værdi for familie, kommune og samfund.

Download En familie med vokseværk

Vores børnesyn

I Memox mener vi, at børn er eksperter i deres eget liv. Vi tror på, at det giver børn selvværd, motivation og handlekraft at blive inddraget. Derfor skal de lyttes til og have tilstrækkelig viden om deres muligheder, så de kan være med til at skabe forandringer i deres eget liv.

Vi arbejder for, at alle børn – uanset deres situation og baggrund – vokser op i et trygt børne-miljø med leg, kreativitet og læring og indgår i positive og sunde relationer med deres omsorgspersoner, familie, netværk og andre børn og voksne. Familien har i den forbindelse en særlig forpligtelse i forhold til børns vækst og trivsel.

Vi fokuserer ikke på det enkelte barns adfærd som problemet. I stedet ser vi på hele systemet omkring barnet for at finde ud af, hvorfor det mistrives. Vi tager udgangspunkt i de ressourcer, barnet har, og arbejder på at ændre eventuelle negative fortællinger, der findes om barnet, for at styrke både barnets, familiens og netværkets tro på barnets potentialer.

 

 

Bestyrelsen i Memox

Amelevi, bestyrelsesmedlem i Memox.

Amelevi Hounou Rathleff

Forperson

Rasmus, bestyrelsesmedlem i Memox.

Rasmus Bagger

Næstforperson

Manu, bestyrelsesmedlem i Memox.

Manu Sareen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Henritte Kinnunen

Henriette Kinnunen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Steinar Eggen Kristensen

Steinar Eggen Kristensen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Hanne Muff Kofoed

Hanne Muff Kofoed

Bestyrelsesmedlem

Bayan Gibrael, bestyrelsesmedlem

Bayan Gibrael

Bestyrelsesmedlem

Søg

LUK