fbpx

Socialfaglige ydelser på alle sprog

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Intensiv familiebehandling

Memox yder intensiv familiebehandling i familier, hvor bekymringen for barnets trivsel og udvikling…

Døgnindsats

Memox tilbyder døgnindsats, når der er brug for at finde en afklaring på familiens situation,…

Memox Sikker Start

Memox’ Sikker Start kombinerer familiebehandling i familiens eget hjem med et systematisk fokus…

Memox Skoleboost

Memox Skoleboost har til formål at booste trivslen for de børn, der står uden for skolens…

Kontaktpersonordningen

Vores kontaktpersoner støtter barnet/den unges udvikling og adfærd med udgangspunkt i hans eller…

Ungestøtte

Med afsæt i den unges ressourcer, ønsker og mål vejleder vi ham eller hende i en tryg overgang…

Overvåget samvær

I Memox gennemfører vi overvåget samvær under trygge rammer, som sikrer, at barnet er sammen med…

Memox Familieguide

Familieguiden støtter nyankomne flygtning og familier med anden etnisk baggrund i at navigere i…

Samvær og kontakt

I Memox gennemfører vi støttet samvær med fokus på, at barnets signaler og behov bliver set og…

Socialpædagogisk støtte

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Tidlig forebyggende indsats

I Memox vil vi gerne styrke kommunernes muligheder for at sætte tidligt ind med forebyggende…

Observationsopgaver

I Memox udfører vi observationsopgaver, når der er behov for at få belyst og afdækket barnets…

Støtteperson til forældre med anbragte børn

Vores §54-støttepersoner har bred indsigt i og erfaring med anbringelsesområdet og hjælper…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Ledsagelse

Vi tilbyder ledsagelse til personer mellem 12-67 år, som ikke kan begive sig uden for eget hjem…

Afløsning/Aflastning

Vi tilbyder støtte til forældre med et hjemmeboende barn med psykisk og/eller fysisk…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.