fbpx

Klar til Barnets Lov

Socialfaglig direktør Henriette Høst-Madsen med Memox Ydelseskatalog for 2024, der er opdateret efter de nye regler i Barnets Lov.

Den 1. januar 2024 træder Barnets Lov i kraft. Det er en af de mest omfattende ændringer i nyere tid af den lovgivning, der regulerer sociale indsatser overfor udsatte børn, unge og familier.

Barnets Lov er ikke bare en lov med en masse nye paragraffer. Selve titlen på loven siger alt om de ambitiøse politiske intentioner. Det er en lov, der har langt mere fokus på barnets perspektiv og introducerer et nyt, mere tidssvarende børnesyn, hvor børn og unges stemme skal vægtes højt. Børn og unge får langt flere rettigheder og krav på at blive inddraget direkte undervejs. Børn helt ned til 10 år får nu formelle partsbeføjelser.

Inddragelse af børn skaber motivation

Memox hilser den nye lov velkommen:

”Vi er meget begejstrede overfor intentionerne i Barnets Lov. Det er på høje tid at få indført et tidssvarende børnesyn, der tager børn og unge alvorligt. Vi tror på, at det giver børn selvværd, motivation og handlekraft at blive inddraget. Derfor skal de lyttes til, opleve indflydelse og have tilstrækkelig viden om deres muligheder, så de kan være med til at skabe forandringer i deres eget liv”, siger Henriette Høst-Madsen, socialfaglig direktør i Memox.

Samtidig konstaterer hun at det har været en kæmpe opgave at omlægge ydelser og arbejdsgange internt, så Memox kan være klar fra årsskiftet, hvor den nye lov træder i kraft.

”Den nye lov er ikke kun gode intentioner. Der er også mange nye bestemmelser, der skal sikre, at både kommuner og private leverandører som Memox lever op til lovens formål – og fremfor alt kan dokumentere resultaterne til gavn for børn, unge og familier. Jeg meget glad for at kunne sige: vi er klar!”, siger Henriette Høst-Madsen.

Ny tilgang til kendt metode

Selvom der er blevet knoklet i de sidste par måneder af 2023 for at blive klar, så er opgaven blevet gjort lettere af en vigtig og central del af Barnets Lov.

”Børnesynet i den nye lov er baseret på principperne i Integrated Child System – det man også kalder ICS-metoden, og heldigvis har Memox allerede i mange år arbejdet efter netop ICS-metoden i vores indsatser. Derfor kender vi tankegangen i loven rigtig godt, og vi kan holde fast i kernen i vores ydelser. Vi har istedet kunnet fokusere på nødvendige justeringer visse steder; dels i forhold til dokumentation og dels så vi sikrer den vigtige inddragelse af børnene og de unge undervejs”, forklarer Henriette Høst-Madsen.

Gennemgangen af ydelser og interne arbejdsgange har bl.a. omfattet følgende elementer:

  • Alle indsatstyper er blevet opdateret, så de lever op til de nye regler. Der er udarbejdet et nyt og Ydelseskatalog 2024 baseret på bestemmelserne i Barnets Lov
  • Socialfaglige koordinatorer og konsulenter har gennemgået intern efteruddannelse for at kunne leve op til de nye krav til inddragelse af børn og unges egne perspektiver og ønsker.
  • Memox lancerede i 2023 et koncept for Progressionsmåling, der nu er gennemtestet og korrigeret i forhold til den nye lov. Dette sikrer, at vi kan opfylde nye krav til dokumentation for resultater.
  • Skabeloner for kontrakter med kommunerne er ved at blive revideret, så fremtidige aftaler kan indgås med korrekt henvisning til nye paragraffer og relevante rammebetingelser.
  • Alle rapportformater, dokumentationsværktøjer og øvrige arbejdsredskaber er blevet opdateret.
  • Memox anvender WorkZone fra KMD som IT-platform for sagsstyring og dokumentation. Alle relevante processer og arbejdsgange i WorkZone er blevet gennemgået og opdateret.

”Vi glæder os helt enormt til at komme i gang med at arbejde efter Barnets Lov og til at komme i dialog med kommunerne om de nye muligheder og perspektiver. Der vil helt sikkert komme begyndervanskeligheder og masser af tvivlsspørgsmål, men vi har forberedt os godt og er klar til at finde gode løsninger, så vi kan hjælpe flest mulige børn, unge og familier”, slutter Henriette Høst-Madsen.

Læs mere om vores opdaterede ydelser og indsatser.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.