fbpx
Pige med anden etnisk baggrund blæser sæbebobler.

Sammen viser vi vejen til et bedre liv

Pige med anden etnisk baggrund blæser sæbebobler.

Sammen viser vi vejen til et bedre liv

Få hjælp til at åbne døren til familiens verdenForsiden på Memox' ydelselseskatalog.

Vi tilbyder familiebehandling og andre ydelser i både familier med anden etnisk baggrund og etnisk danske familier.

Vores store hold af familiekonsulenter er ikke kun socialfagligt stærke. Tilsammen taler vi i Memox omkring 80 sprog og dialekter, herunder selvfølgelig også dansk. Det betyder, at vi altid kan matche en familie med en familiekonsulent, der taler  et sprog, som alle i familien forstår – og som har indsigt i familiens kulturelle baggrund. Det er nøglen, der åbner døren til familiernes verden og styrker tilliden i relationen.

Når du samarbejder med os omkring familier med anden etnisk baggrund, er det ikke nødvendigt at bruge tolk i familiebehandlingen. Det betyder mindre administration for dig og mere tryghed for familien/borgeren. Vi tilrettelægger alle indsatser fleksibelt med afsæt i forvaltningens behov. Vores familiekonsulenter er dér for familien/borgeren, når det giver bedst mening. Også når klokken har passeret 17 og i weekenden.

Vi kan oftest starte op i familien inden for 24 timer timer, og du har mulighed for at få fat i vores vagttelefon  hele døgnet. Vi har et mål om at afslutte indsatsen inden for 9 måneder.

Download vores ydelseskatalog

 

Vi spiller med åbne kort

  • Vi er ærlige og gennemsigtige omkring vores ydelser.
  • Vi fortsætter kun vores indsatser, så længe det er nødvendigt.
  • Vi tilbyder en løbende dialog om op- eller nedjustering af indsatser.

 

Garanti for høj kvalitet

I Memox indgår en socialfaglig koordinator og en familiekonsulent som makkerpar i alle indsatser. Det er din garanti for en høj kvalitet, overblik og et tæt samarbejde i alle indsatser. Det betyder også, at Memox’ familiekonsulenter kan koncentrere sig 100 procent om arbejdet ude i marken. Vores familiekonsulenter og socialfaglige koordinatorer tilbydes  individuel supervision og akut supervision efter behov. Derudover deltager alle vores aktive familiekonsulenter i interne uddannelsesdage to gange om året.

 

Sådan sikrer den socialfaglige koordinator den faglige kvalitet

Er den primære kontakt til dig som sagsbehandler
Fungerer som bindeled mellem dig og familiekonsulenten.
Holder interne opfølgningsmøder med familiekonsulenten med afsæt i Signs of Safety.
Sikrer progression i arbejdet ude i familierne.
Deltager i relevante samarbejdsmøder som fx status- og netværksmøder mv.
Sikrer, at statusrapporter har en høj faglig standard og bliver udarbejdet inden for den aftalte tidsramme.

Sådan sikrer familiekonsulenten den faglige kvalitet

Er familiens primære kontakt.
Varetager den behandlingsmæssige indsats i familien med udgangspunkt i handleplansmålene og Memoxmetoden.
Har fokus på inddragelse af netværk omkring familien.
Skriver dagbog efter hvert besøg i familien/hos borgeren.

Vi gør mere af det, der virker

I alle indsatser arbejder vi ud fra familiens/borgerens handleplan. Vi har god erfaring med at finde en vej til forandring og udvikling ved at fokusere på de positive undtagelser og gøre mere af dét, der virker. Derfor har vi et stort fokus på familiens ressourcer og egne ideer til løsninger, samtidig med at vi har øje for at udvikle dét, der ikke fungerer så godt.

Vi arbejder multimetodisk, og lader os inspirere af og bruger forskellige metodiske tilgange med udgangspunkt i den enkelte familie og dens behov.

Det handler om at gøre det, der skal til, og mere af det, der virker, for at opnå succes sammen med familien

En dreng af asiatisk oprindelse læser i en bog sammen med to piger.

Vi taler et sprog, alle i familien forstår.

– og kender familiens kulturelle baggrund. Fra Afghanistan til Amager.

En dreng af asiatisk oprindelse læser i en bog sammen med to piger.

Vi taler et sprog, alle i familien forstår.

– og kender familiens kulturelle baggrund. Fra Afghanistan til Amager.

Memoxmetoden

Vi har udarbejdet vores egen faglige guide og metodebog, Memoxmetoden. Den tager sit afsæt i vores tro på, at alle mennesker kan forandre sig, hvis de får den rette hjælp. Læs mere om Memoxmetoden og vores livshjul

Progressionsmåling af familiebehandlingen

I Memox ønsker vi at gøre det tydeligt, hvad I som kommune oplever, at I får, når I samarbejder med os. Derfor er vi i samarbejde med SUS  og Roskilde og Vejle kommuner i fuld gang med at udvikle og afpprøve redskaber til måling af den oplevede effekt af vores indsatser ude i familierne. Når redskabet er færdigudviklet, skal det implementeres i alle vores familiebehandlingsindsatser.

Memox er desuden valgt som leverandør af familiebehandling og intensiv familiebehandling i et partnerskabsprojekt mellem Den sociale investeringsfond og Vejle Kommune, som også vil være med til at gøre os klogere på de langsigtede effekter af vores familiebehandlingsindsatser. Læs mere om projektet

Vi tilbyder

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Intensiv familiebehandling

Memox yder intensiv familiebehandling i familier, hvor bekymringen for barnets trivsel og udvikling…

Memox Sikker Start

Memox’ Sikker Start kombinerer familiebehandling i familiens eget hjem med et systematisk fokus…

Døgnindsats

Memox tilbyder døgnindsats, når der er brug for at finde en afklaring på familiens situation,…

Søg

LUK