fbpx

Memox lancerer ny specialiseret spædbarnsindsats til udsatte og sårbare forældre

Sikker Start skaber en tryg og sikker ramme omkring spædbarnets trivsel og udvikling i det første altafgørende leveår.

Memox er nu klar til at tilbyde Sikker Start. Det er en indsats til udsatte spædbarnsforældre, hvor vi kombinerer familiebehandling i familiens eget hjem med et specialiseret fokus på spædbarnet.

De fleste spædbarnsforældre gør det intuitivt; pludrer og synger for deres lille ny, imiterer spædbarnets mimik, har øjenkontakt og aflæser, når baby har brug for en pause. Det er alt sammen en dialog, som styrker det følelsesmæssige bånd mellem spædbarn og forældre.

Den tidlige tilknytning mellem spædbarn og forældre er overordentlig vigtig. Den udgør nemlig det fundament, som barnet skal stå på resten af livet. Det er altså alfa og omega, at spædbarnet er omgivet af voksne, der indgår i et stimulerende samspil med det allerede fra livets spæde begyndelse. 

Men af mange forskellige årsager er det ikke alle forældre, der formår at skabe det samspil, som spædbarnets trivsel og udvikling er så afhængig af. Og det kan have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling, følelsesmæssigt, sprogligt, motorisk og socialt.

Hjælp til at skabe en tryg tilknytning

Derfor sætter Memox Sikker Start målrettet ind på at hjælpe sårbare  spædbarnsforældre med at skabe en tryg tilknytningsrelation. Indsatsen kombinerer familiebehandling i familiens hjem med et specialiseret fokus på spædbarnets udvikling og trivsel.

Med Sikker Start får forældrene støtte til at skabe faste rutiner og vaner omkring søvn, måltider, hygiejne mv. For når der er ro og orden på al praktikken og de fysiske rammer i hjemmet, så har forældre mere overskud til at koncentrere sig om den altafgørende relation til deres baby.

”Vi har et skarpt fokus på forældrenes evne til at aflæse og afstemme spædbarnets signaler. Forældre, der ikke kan mærke og aflæse deres lille barns signaler og behov, ved ikke, hvad de skal lytte og se efter. Det er blandt andet dét, vi kan vejlede dem i og øve med dem,” forklarer Hanne. Hun er spædbarnsspecialist  og er en del af det spædbarnsteam, som skal være med til at føre Sikker Start ud i livet.

Det er alfa og omega, at spædbarnet er omgivet af voksne, der indgår i et stimulerende samspil med det allerede fra livets spæde begyndelse.

Hanne, spæddbarnsspecialist

Spædbarnsanalyse afdækker spædbarnets udvikling

For at gøre vejledningen til forældrene så præcis som muligt har Memox udviklet en spædbarnsanalyse. Den er baseret på løbende videooptagelser af forældrenes samspil med deres spædbarn og tager afsæt i Marte Meo, Signs of Safety og ADBB.

Alle videooptagelser bliver systematisk analyseret af Memox’ spædbarnsspecialister. Formålet er dels at afdække spædbarnets faktiske udvikling. Dels at få et detaljeret billede af, i hvor høj grad forældrene formår at stimulere deres spædbarn og komme barnets behov for omsorg og kontakt i møde.

”Analyseredskabet betyder, at vi kan præcisere, hvad vi helt konkret er bekymret for. Samtidig kan vi sætte ord på, hvad der fungerer godt i samspillet, og som forældrene skal gøre mere af. Dermed kan vi løbende give familiens sagsbehandler et detaljeret indblik i forældrenes kompetencer og spædbarnets trivsel og udvikling,” siger Hanne.

Mor og far bliver klogere på deres baby

De enkelte videooptagelser bruges også som et vigtigt værktøj i familiebehandlingen. For mange forældre er det nemlig en aha-oplevelse at se optagelserne af sig selv sammen med baby.

”Det, som måske er svært at forstå, når vi kun snakker om det, bliver tydeligt for dem, når de ser optagelserne. Derfor bliver det også nemmere for os at forklare, hvordan de aflæser og afstemmer barnets behov. Vi kan fx sige: ”Det er godt, du har øjenkontakt med dit barn. Men se. Her trækker han sig, fordi han har brug for en pause i kontakten. På den måde kan vi gøre mor og far klogere på deres babys signaler. Vi kan vejlede dem i, hvad de konkret skal gøre for at skabe den trygge tilknytning til deres lille ny,” forklarer Hanne.

FAKTA: Memox Sikker Start – en specialiseret spædbarnsindsats

  • Vi støtter og vejleder forældrene i det vigtige samspil med spædbarnet og hjælper den sunde tilknytning på vej
  • Vi hjælper forældrene med i praksis at skabe tryghed, struktur og stabile rammer i hverdagen
  • vi møder altid familien på det sprog, som familien taler og forstår bedst
  • Vi binder indsatsen sammen på tværs af det professionelle netværk omkring familien

Læs mere om indsatsen her på hjemmesiden: Memox Sikker Start

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.