fbpx
Lille pige hånd i hånd med en voksen.

Døgnindsats

Et alternativ til anbringelse

Døgnindsats

Et alternativ til anbringelse

Barnets Lov
§32 stk. 1 nr. 5 & 8

Massiv socialfaglig støtte og omsorg 24/7

En døgnindsats består af fleksible løsninger, der skræddersys ud fra den aktuelle grad af bekymring og familiens behov. Vores familiekonsulenter er til stede hele døgnet rundt  i familiens eller børnenes hjem.  Døgnindsatsen kan også afvikles som en matrikelløs indsats, der kan foregå i et sommerhus, en lejlighed eller et andet sted.

I døgnindsatser tilbyder Memox et opsigelsesvarsel på 7 dage.

Kontinuitet i døgnindsatsen

Vi matcher opgaven med familiekonsulenter, som taler familiens modersmål, og som har indsigt i familiens kulturelle baggrund. Vi sørger for, at så få konsulenter som muligt er tilknyttet indsatsen, og at de er gennemgående, så længe indsatsen kører. Dermed sikrer vi, at familien oplever størst mulig kontinuitet og tryghed.

en ung dreng og en ung pige sidder fortvivlede ved siden af hinanden.

Vi kan sammen sætte ind med en døgnindsats:

  • Når der er en så alvorlig grad af bekymring, at en anbringelse uden for hjemmet er under overvejelse.
  • Når kommunen har brug for at skabe sikkerhed for børnene, mens en potentiel anbringelse afdækkes.
  • Når barnet har brug for støtte og omsorg, indtil kommunen har fundet det rigtige anbringelsessted eller den rette plejefamilie.
  • Når familien befinder sig i en særligt sårbar periode i forbindelse med hjemgivelse.

Tydelig struktur skaber ro og tryghed

I vores døgnindsatser lægger vi særligt vægt på at støtte forældrene til at etablere en klar og forudsigelig struktur for hverdagen, hvor gentagelser spiller en stor rolle. Familiekonsulenterne arbejder koordineret med at skabe forudsigelige rammer med faste spisetider, madplaner, badetider, sovetider og aktivitetsplaner mv. Det er med til at skabe den nødvendige ro, tryghed og tid til at understøtte en positiv udvikling for både børn og forældre.

Familiekonsulenterne arbejder med dynamikkerne i familien og støtter forældrene i at udvikle deres evne til give deres børn den følelsesmæssige omsorg, børnene har brug for. På længere sigt er det målet at få skabt et fundament, som familien kan stå på, når vi trækker os ud af indsatsen.

Jeg har gjort en forskel, når forældrene bliver i stand til at skabe rammer, som giver børnene en genkendelig og tryg hverdag.

Sacidiyamal, familiekonsulent

Faglig kvalitet og sikkerhed i døgnindsatsen

  • I den første periode er der tilknyttet et socialfagligt team, som yder tæt faglig sparring og er tovholdere på opgaven.
  • Familiekonsulenten har mulighed for at få sparring og vejledning døgnet rundt
  • Familiekonsulenten tilbydes løbende supervision og akut supervision efter behov.

Ekstra tæt opfølgning

Når vi er til stede i familien 24/7, får vi en stor og kontinuerlig viden om samspillet, dynamikken og udviklingen i familie. Vi holder hyppige opfølgningsmøder med familiekonsulenterne med afsæt i Signs of Safety og sender efterfølgende en SOS til dig som sagsbehandler, så du hele tiden har mulighed for tæt at følge med i udviklingen.

Dokumentation

Familiekonsulenten skriver dagbog i løbet af hvert besøg i familien. Den socialfaglige koordinator udarbejder statusrapporter efter aftale med myndighed og med udgangspunkt i ICS-dimensionerne.

Læs artikel om Memox Døgnindsats: Socialfaglig støtte og omsorg døgnet rundt

Vi matcher opgaven med familiekonsulenter, som taler familiens modersmål

Lille pige i døgnindsats med rottehaler leger med farveblyanter.

Vi matcher opgaven med familiekonsulenter, som taler familiens modersmål

Vi tilbyder også

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Intensiv familiebehandling

Memox yder intensiv familiebehandling i familier, hvor bekymringen for barnets trivsel og udvikling…

Memox Sikker Start

Memox’ Sikker Start kombinerer familiebehandling i familiens eget hjem med et systematisk fokus…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.