fbpx

Whistleblowerordning i Memox

Memox har etableret en whistleblowerordning, som giver alle medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere mulighed for anonymt og sikkert at indberette en række alvorlige emner.

Formålet med whistleblowerordningen

Formålet med whistleblowerordningen er at sikre Memox’ medarbejdere og samarbejdspartnere adgang til  at videregive viden eller mistanke om alvorlige forseelser eller lovovertrædelser, som er opstået i forbindelse med Memox’ virke – uden at frygte ansættelsesretlige reaktioner og lignende.

Ordningen er desuden obligatorisk iht. WB-loven som følge af EU-direktiv 2019/1937.

Hvad kan indberettes?

Whistleblowerordningen kan kun benyttes, hvis indberetningen omhandler alvorlige forseelser eller overtrædelser. Det vil sige, at forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter eller utilfredshed med vilkår ikke kan indberettes igennem whistleblowerordningen. I sådanne tilfælde henvises til den nærmeste leder.

Eksempler på områder, der kan indberettes igennem whistleblowerordningen, omfatter, men begrænser sig ikke til:

 • Sexisme
 • Seksuelle krænkelser
 • Fysisk vold
 • Diskrimination
 • Økonomisk kriminalitet
 • Arbejdssikkerhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Produktsikkerhed
 • Brud på udbudslovgivningen
 • Brud på persondatalovgivningen
 • Brud på miljømæssig lovgivning
 • Hvidvaskning

Det er Memox’ politik, at vi hellere vil have én anmeldelse for meget end én for lidt for at sikre, at vi modtager alle relevante underretninger. Du opfordres derfor til at sende din indberetning, også selvom du er i tvivl, om den falder ind under ovenstående områder.

Hvem kan indberette?

Både fastansatte, familiekonsulenter og eksterne samarbejdspartnere (kommuner og familier) har adgang til Memox’ whistleblowerordning.

Sådan indberetter du

I vores whistleblowerpolitik kan du læse om, hvordan whistleblowerordning fungerer og bruges i Memox. På side 2 finde du et link, som du kan klikke på – herigennem kan du skrive din indberetning.

Efter indberetningen er sendt, får du et unikt rapport-ID, som giver dig adgang til at logge ind og åbne din rapport igen. Du kan starte en anonym dialog, sende eventuel dokumentation og svare på uddybende spørgsmål fra administratorteamet. Du opfordres til at logge ind jævnligt, efter du har indgivet din indberetning, for at kunne svare på eventuelle opfølgende spørgsmål.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.