fbpx

Afløsning/Aflastning

Et frirum med tid og overskud til familielivet

Dreng med funktionsnedsættelse

Afløsning/Aflastning

Et frirum med tid og overskud til familielivet

SEL
§84 stk. 1

Det kan være krævende både praktisk og følelsesmæssigt for forældre at drage omsorg og pleje i hjemmet for et barn med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Vi yder støtte i hjemmet til forældre, der har brug for aflastning som følge af den belastning for familielivet, det kan følge med at have et hjemmeboende barn med funktionsnedsættelse.

Formålet er

  • at give forældre til børn med funktionsnedsættelser et frirum med tid og overskud til familielivet, herunder omsorg for eventuelle søskende.
  • at forebygge midlertidig anbringelse og give et alternativ til aflastningsophold på en institution, så barnet kan blive i sine vante og trygge rammer i hjemmet.
responsive image
responsive image
responsive image

Det gode match skaber tillid og tryghed for både barn og forældre

Med afsæt i aftalen med kommunen fungerer vores familiekonsulent som en tryg og stabil voksen i familiens hjem.  I sin støtte tager konsulenten altid udgangspunkt i barnets ressourcer og behov med fokus på omsorg, pasning og pleje.

For mange familier fylder pasning og omsorg af barnet meget i hverdagen, og det kan være svært at afgive ansvaret for barnet til andre. Derfor er det helt afgørende, at der er tillid i relationen mellem familiekonsulent og familie.

Vi matcher altid familien med en familiekonsulent, der taler et sprog, alle i familien forstår, og som kender familiens kulturelle baggrund. Det er et vigtigt led i at skabe den nødvendige tillid i relationen, som gør både forældre og barn trygge.

Fleksibel tilrettelæggelse af støtte

Varighed og omfang af støtten varierer meget afhængig af den enkeltes behov og ressourcer, fra et besøg om ugen à to timer til flere besøg dagligt, ligesom besøgene kan være af forskellig varighed. Vi tilrettelægger støtten fleksibelt og skræddersyr altid indsatsen efter det aktuelle behov.

Dokumentation

Der udarbejdes korte interne dagbogsnotater efter hver besøg samt statusrapport efter aftale med myndighed.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.