fbpx
Lille pige med legetøj i hånden kigger op under overvåget samvær.

Overvåget samvær

Vi sikrer, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide psykisk eller fysisk overlast

Overvåget samvær

Vi sikrer, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide psykisk eller fysisk overlast

Barnets Lov
§105 stk. 1 nr. 1

Overvåget samvær under trygge rammer

Vi sikrer, at barnet er sammen med sine forældre uden at lide psykisk eller fysisk overlast. Samværskonsulenten er til stede under hele samværet, enten i familiens hjem, et neutralt valgt sted, hos plejefamilien eller i Memox’ hyggelige og veludstyrede samværslokaler.

Forud for et overvåget samvær samarbejder den socialfaglige koordinator tæt med familiekonsulenten og sikrer, at der er en fælles forståelse af rammerne for det overvågede samvær, som er i overensstemmelse med de mål, der er beskrevet i handleplanen.

Vi lægger vægt på, at samværskonsulenten har samme sproglige og kulturelle udgangspunkt som familien selv. Det er vores erfaring, at det bidrager til en høj grad af tryghed for både forældre og barn/børn i det overvågede samvæ

Sådan støtter konsulenten:

Før samværet
• Støtter forældrene i at finde fokus for dagens samvær.
• Sikrer, at forældrene er indforståede med rammerne omkring samværet.
• Støtter forældrene i at sætte ord på deres overvejelser om, hvad devil gøre for at skabe struktur og forudsigelige rammer for barnet under dagens samvær.vil gøre for at skabe struktur og forudsigelige rammer for barnet under dagens samvær
• Vi tilbyder også forberedende samtaler med barnet/den unge forud for samværet.

Under samværet
• Skaber trygge rammer for barnet i mødet med forældrene.
• Er konstant opmærksom på barnets signaler og adfærd.
• Griber ind, hvis barnets grænser overskrides i overensstemmelse med rammesætningen for samværet.

Efter endt samvær
• Spørger ind til forældrenes eget perspektiv på dagens samvær, og hvad de ønsker konkret at arbejde videre med.
•Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de tror, at barnet/den unge oplevede dagens samvær.
• Rådgiver om, hvordan forældrene konkret kan udvikle
samværet i overensstemmelse med handleplanens mål.

 

Dokumentation

Samværskonsulenten noterer alle observationer fra det overvågede samvær ned så detaljeret som muligt, uden tolkninger og vurderinger. Samværsrapporten kvalitetssikres altid af en socialfaglig koordinator, før vi sender den til sagsbehandler.

Vi tilbyder også

Samvær og kontakt

I Memox gennemfører vi støttet samvær med fokus på, at barnets signaler og behov bliver set og…

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Observationsopgaver

I Memox udfører vi observationsopgaver, når der er behov for at få belyst og afdækket barnets…

Ungestøtte

Med afsæt i den unges ressourcer, ønsker og mål vejleder vi ham eller hende i en tryg overgang…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.