fbpx
Ung fyr med hættetrøje omgivet af to venner.

Efterværn

Det rette match mellem kontaktperson og ung skaber tillid

Efterværn

Det rette match mellem kontaktperson og ung skaber tillid

Serviceloven
§ 76 stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2

En tryg overgang til voksenlivet med efterværn

Med afsæt i den unges ressourcer vejleder vi ham eller hende i en tryg overgang til et selvstændigt voksenliv på lige fod med andre unge.

Det kan fx handle om hjælp til at lægge budget, søge bolig, få et arbejde eller fastholde en uddannelse. Det kan også være at støtte den unge til at finde og/eller styrke sit netværk.

Efter behov matcher vi den unge med en kontaktperson, der har et indgående kendskab til den unges sprog og kulturelle baggrund. Det skaber tryghed og tillid i relationen og dermed gode forudsætninger for, at kontaktpersonen kan agere positiv rollemodel for den unge.

Rapporten Efterværn og overgange til voksenlivet fra VIVE viser, at netop den tillidsfulde relation til en gennemgående voksen  bidrager til, at den unge oplever en blødere og mere gradvis overgang til selvstændighed.

Den unge har følt sig hørt og set af kontaktpersonen, hvilket må anses at være det vigtigste i udviklingsprocessen.

Sagsbehandler, Københavns Kommune

Fleksibilitet, der giver mening

Vi tilrettelægger støtten fleksibelt med afsæt i den unges behov. Vores kontaktperson møder den unge, hvor og hvornår det giver bedst mening, enten i den unges hjem, i Memox’ lokaler eller andre steder. Også når klokken har passeret 17 og i weekenden.

 

Et forløb med kontaktperson vil typisk vare 6-9 måneder med 1-2 besøg om ugen alt afhængig af den unges modenhed og selvstændighed – og dermed mål i handleplanen. Vi sigter altid mod kun at være i den unges liv, så længe det er højst nødvendigt.

Ung smilende pige med brunt pagehår.

Vores kontaktperson møder den unge, hvor det giver bedst mening.

Også når klokken har passeret 17 og i weekenden.

Vores kontaktperson møder den unge, hvor det giver bedst mening.

Også når klokken har passeret 17 og i weekenden.

Vi tilbyder også

Kontaktpersonordningen

Vores kontaktpersoner støtter barnet/den unges udvikling og adfærd med udgangspunkt i hans eller…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Råd og vejledning

I Memox vil vi gerne styrke kommunernes muligheder for at sætte tidligt ind med forebyggende…

Søg

LUK