fbpx
Lille dreng med mørkt hår i støttet samvær.

Støttet samvær

Fokus på barnets signaler og behov

Støttet samvær

Fokus på barnets signaler og behov

Serviceloven
§ 71, stk. 2

Støttet samvær under trygge og udviklende rammer

Vi sikrer, at samværet forløber med rutiner og aktiviteter, som barnet og forældrene kan være fælles om. Samværskonsulenten støtter barn og forældre ud fra en anerkendende tilgang før, under og efter samvær. Målet er at skabe de mest trygge og udviklende rammer omkring samværet.

Vi kan tilbyde at afholde samværet i Memox’ hyggelige og veludstyrede samværslokale, i familiens hjem eller et neutralt valgt sted.

Hvis der er behov for det,  tilbyder vi en samværsbeskrivelse omkring overordnede tematikker.

Forud for et støttet samvær samarbejder den socialfaglige koordinator tæt med familiekonsulenten og sikrer, at der er en fælles forståelse for, hvordan familiekonsulenten bedst støtter og vejleder forældrene  – uden at agere omsorgsperson og i overensstemmelse med handleplansmålene.

Det rette match mellem familie og samværskonsulent giver tryghed

Vi lægger vægt på, at samværskonsulenten har samme sproglige og kulturelle udgangspunkt, som familien selv. Det er vores erfaring, at det bidrager til en høj grad af tryghed for både forældre og barn/børn i det støttede samvær.

Sådan forbereder konsulenten forældrene på samværet
  • Støtter forældrene i at finde fokus for dagens samvær.
  • Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de ønsker støtten fra konsulenten skal foregå under samværet.
  • Støtter forældrene i at sætte ord på deres overvejelser om, hvad de vil gøre for at skabe struktur og forudsigelige rammer for barnet under dagens samvær.
Sådan skaber konsulenten trygge rammer under samværet
  • Indtager en støttende rolle i forhold til forældrene og vejleder dem efter behov i, hvordan de bedst kan indgå i en relation med barnet.
  • Er opmærksom på barnets signaler og guider forældrene, så barnet bliver mødt i sine behov og kan føle sig tryg.
  • Observerer relationen mellem barn og forældre i forhold til udviklingsmuligheder og/eller rådgivning til forældre eller støtte til barnet efter aftale med forældrene.
Sådan hjælper konsulenten med at evaluere efter endt samvær
  • Spørger ind til forældrenes eget perspektiv på dagens samvær, og hvad de konkret ønsker at arbejde videre med.
  • Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de tror, at barnet/den unge oplevede dagens samvær.
  • Rådgiver om, hvordan forældrene konkret kan udvikle samværet i overensstemmelse med handleplanens mål.

 

Se vores samværslokaler her

Vi tilbyder også

Overvåget samvær

I Memox gennemfører vi overvåget samvær under trygge rammer, som sikrer, at barnet er sammen med…

Døgnindsats

Memox tilbyder døgnindsats, når der er brug for at finde en afklaring på familiens situation,…

Råd og vejledning

I Memox vil vi gerne styrke kommunernes muligheder for at sætte tidligt ind med forebyggende…

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Søg

LUK