fbpx
Skoledreng med kasket.

Memox Skoleboost

Vi ser potentiale i alle børn

Skoledreng med kasket på hovedet.

Memox Skoleboost

Vi ser potentiale i alle børn

Barnets Lov
§32 stk. 1 nr. 5 & 8

Hvorfor Skoleboost?

Memox Skoleboost er et helhedsorienteret tilbud, som  har til formål at booste trivslen for de børn, der står uden for skolens faglige og sociale fællesskaber.

I Skoleboost møder vi det enkelte barn med de udfordringer, barnet står med i hverdagen – det være sig angst, udadreagerende adfærd, skolevægring eller andet.

​Vi arbejder på at ændre den negative og ensidige fortælling, der findes om barnet og holder fast i, at det ikke er barnet, der er problemet. Det er problemet, der er problemet. Derfor er vores ambition at styrke skolens og familiens tro på barnets potentialer, samtidig med at vi  hjælper barnet med at opbygge selvtillid og modet til at arbejde med sig selv.

Målet er at sætte gang i en forandring i både barnet og barnets omgivelser. Barnet skal opleve at blive mødt og set – og anerkendt for sit pontentiale. Skolen og familien skal opleve, at de har fået nye værktøjer til at fortsætte den gode udvikling.

 

Hør en skolecoach fortælle om, hvordan hun arbejder

Skoleboost arbejder med både skolen og familien

I en indsats med Skoleboost samarbejder en familiekonsulent og en læreruddannet skolecoach om at booste barnets trivsel og bygge bro mellem skole og hjem.

Skolecoachen er en faglig støtte i skolen, men understøtter i lige så høj grad barnet i de relationer, det indgår i, og har fokus på de strukturer, som påvirker trivslen. Samtidig sikrer skolecoachen et konstruktivt samarbejde med lærerteamet  og samarbejder desuden  bl.a. med PPR, SSP, AKT, sagsbehandler, sundhedsplejerske og klub- og fritidsordning. Familiekonsulenten har fokus på at hjælpe familien med at samarbejde om tiltag, som sikrer en positiv udvikling for barnet.

Vores skolecoaches har alle erfaring fra både folkeskole, vidtgående specialundervisning samt dag- og døgnbehandling. Vores familiebehandlere har en bred erfaring med at skabe positive forandringer i udsatte familier.

Vores metode: Vi starter med ressourcerne

Familiekonsulent og skolecoach arbejder med både barnets og familiens ressourcer og forandringspotentialer ved bl.a. at bruge livhjulet. Livshjulet er et redskab i Memoxmetoden, som via 12 livstematikker og 60 tilknyttede praksisnære øvelser sikrer et systematisk fokus på de forandringspotentialer, der er i familien

Med afsæt i Memoxmetoden har vi til Skoleboost udviklet Barnets Livshjul – et dialogværktøj, som er med til at give skolecoachen indsigt i de udfordringer, barnet oplever at stå alene med  – i skolen,  hjemme og i fritiden. Barnets Livshjul er inddelt i 9 områder, som barnet kan score på en trivselsskala fra 1-10.

Målet er altid at få barnets stemme på banen og hjælpe ham eller hende med at holde fokus på og tage ejerskab til de mål, vi sammen arbejder for at nå. I samtalen omkring barnets livshjul er skolecoachen nysgerrig på barnets egne input og forslag til, hvad
barnet selv kan gøre for at rykke sig på skalaen.

 

Vi koordinerer samarbejdet i hele indsatsen

  • Vi inddrager alle parter omkring barnet
  • Vi tilrettelægger indsatsen efter de fælles fastsatte mål
  • Vi deltager i netværksmøder
  • Vi fører dagbog og udarbejder statusrapporter

 

Læs Artikler:
Vi skal altid lytte til barnets stemme

De børn, der ikke passer ind i kasserne, sidder i hjertet på mig

Vi tilbyder også

Kontaktpersonordningen

Vores kontaktpersoner støtter barnet/den unges udvikling og adfærd med udgangspunkt i hans eller…

Observationsopgaver

I Memox udfører vi observationsopgaver, når der er behov for at få belyst og afdækket barnets…

Døgnindsats

Memox tilbyder døgnindsats, når der er brug for at finde en afklaring på familiens situation,…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.