fbpx
Lille smilende pige omfavnes af mor med mørkt hår.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Hjælp til at mestre forældrerollen

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Hjælp til at mestre forældrerollen

Barnets Lov
§32 stk. 1 nr. 2 & 8

Fokus på barnets behov

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og tage vare på barnets trivsel og udvikling.

Familiekonsulenten har har særligt fokus på at hjælpe forældrene til en større forståelse for barnets behov og til i praksis at imødekomme det. Forældrene får også vejledning i, hvordan de kan udvikle et positivt samspil med deres barn, herunder at sætte grænser og løse konflikter.

Desuden bidrager støtten, som finder sted i familiens hjem, med redskaber til at

  • Skabe struktur og rutiner i hverdagen
  • Løse praktiske gøremål relateret til husholdning og forældreopgaver
  • Udvikle og skabe overblik over netværket omkring familien

Med afsæt i familiens ressourcer

Støtten tager afsæt i familiens ressourcer og forandringspotentialer og i dét, der fungerer.

Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at sætte fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som tager udgangspunkt i ICS-dimensionerne. Via 60 tilknyttede praksisnære øvelser hjælper det familien med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer i forhold til de udfordringer, familien står med.

responsive image

“Hvis der er for meget, der forstyrrer og skaber kaos omkring skrøbelige og sårbare familier, kan det være svært at skabe den ro, der er nødvendig for at hjælpe dem. Derfor lægger  i familiebehandlingen vægt på at støtte familien til at få skabt ro og struktur, og det glæder mig, når jeg kan se, at forældrenes positive udvikling overføres til børnene.”

Rikke, familiekonsulent

Det gode match skaber motivation

Vi matcher efter behov familien med en familiekonsulent, der taler et sprog, alle i familien forstår – og som kender familiens kulturelle baggrund. Det er vores erfaring, at det bidrager til en høj grad af tillid og motivation fra familiens side til at tage imod den støtte og vejledning, som familiekonsulenten tilbyder.

Vi skræddersyr indsatsen fleksibelt efter det aktuelle behov

Støtten strækker sig typisk over 9 måneder. Omfanget kan variere, fra et enkelt besøg om ugen til flere besøg dagligt, ligesom besøgene kan være af forskellig varighed. Vi tilrettelægger besøgene fleksibelt. De kan foregå morgen, middag, aften – og også i weekenden, hvis der er behov for det.

Dokumentation

Vi udarbejder statusrapport efter 3 måneder og igen efter 6 måneder.

Vi tilbyder også

Familiebehandling

Memox yder familiebehandling, der giver forældrene konkrete redskaber til at navigere i hverdagen…

Kontaktpersonordningen

Vores kontaktpersoner støtter barnet/den unges udvikling og adfærd med udgangspunkt i hans eller…

Observationsopgaver

I Memox udfører vi observationsopgaver, når der er behov for at få belyst og afdækket barnets…

Ungestøtte

Med afsæt i den unges ressourcer, ønsker og mål vejleder vi ham eller hende i en tryg overgang…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.