fbpx

Memox Familieguide

Praktisk støtte til den gode integration

Memox Familieguide

Praktisk støtte til den gode integration

Familieguiden støtter nyankomne flygtninge og familier med anden etnisk baggrund i at navigere i det danske samfund

 

 

Målrettet praktisk støtte

Memox Familieguide støtter familien med udgangspunkt i de mål, som er aftalt med kommunen, og har viden om, hvad der er vigtigt at tage fat på, når man er nyankommen til Danmark.

  • Oversætte og forstå indholdet i breve fra det offentlige og hjælpe med diverse ansøgninger (økonomisk støtte, job osv.)
  • Deltage på samarbejdsmøder med kommunen.
  • Hjælpe med oprettelse af MitID/Nemid, netbank, rejsekort mv.
  • Vejlede omkring kontakt til praktiserende læge, tandlæge og øvrige sundhedsvæsen.
  • Informere om og støtte til kontakt med daginstitution og skole.
  • Informere om muligheder for fritidsaktiviteter og hjælpe med at få barnet tilmeldt.
  • Støtte til og vejledning omkring indkøb af dagligvarer mm.
  • Forklare om og vise familien mulighederne for offentlig transport.
  • Hjælpe med kontakt til frivillige organisationer, som tilbyder relationer og netværk til familier i udsatte positioner.

 

Bygger bro over sproglige og kulturelle barrierer

En familieguide fra Memox møder altid familien på deres modersmål og med et kendskab til den kulturelle baggrund.

Dermed formår familieguiden at bygge bro over de sproglige og kulturelle barrierer, som kan forekomme, når familien skal have et hverdagsliv op at stå med kontakt til kommunale instanser, sundhedssystem, skole, lokalsamfund osv.

Fleksibel og skræddersyet forløb med Memox Familieguide

Vi skræddersyr et forløb med Memox Familieguide  fleksibelt i forhold til familiens behov. Et forløb med en familieguide kan variere fra minimum 1 måned, og indtil de fastsatte mål er opfyldt. Ligesom omfanget af støtten kan variere alt afhængig af familien eller den enkeltes behov, dog minimum 1 gang ugentligt à 2 timers varighed.

Dokumentation

Vi udarbejder en rapport, når forløbet afsluttes, og ellers efter aftale med kommunen

Søg

LUK