fbpx
Konsulent i Memox i samtale med borger, som har behov for socialpædagogisk støtte i hverdagen.

Socialpædagogisk støtte

Støtte til et godt hverdagsliv

Arjman, konsulent i Memox.

Socialpædagogisk støtte

Støtte til et godt hverdagsliv

SERVICELOVEN, §85

Størst mulig selvstændighed

Vi støtter  voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer til at fastholde eller udvikle evnen til at mestre et hverdagsliv. Målet er at opnå størst mulig selvstændighed.

Vores konsulent støtter op om målene i den enkeltes handleplan og tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, behov og funktionsniveau.

Fokus i støtten er:

 • At skabe et godt hverdagsliv for den enkelte – så tæt på det normale som muligt.
 • At den enkelte får øget livskvalitet gennem rådgivning, støtte og omsorg.
 • At hjælpe den enkelte med at forstå funktionsnedsættelsen og at give konkrete redskaber til at mindske de udfordringer, som følger med, samt at fastholde og evt. udvikle sine færdigheder.
 • At inddrage pårørende som en del af støtten.

Indsatsen kan være med til at støtte op om den enkeltes færdigheder inden for følgende områder:

 •  samarbejde med pårørende
 • social trivsel og kontakt med andre
 • håndtering af post
 • praktiske opgaver i hjemmet
 • hverdagsliv, herunder struktur og rutiner
 • medicinhåndtering
 • uddannelse og beskæftigelse
 • forældererollen
 • kost og ernæring
 • personlig pleje
 •  indkøb

Vi skræddersyr indsatsen fleksibelt efter det aktuelle behov

Varighed og omfang af støtten varierer meget afhængig af den enkeltes behov og ressourcer – fra et enkelt besøg om ugen til flere besøg dagligt, ligesom besøgene kan være af forskellig varighed.

Vi tilrettelægger støtten fleksibelt. Den kan foregå, morgen, middag eller aften – og også i weekenden, hvis der er behov for det. Vi skræddersyr altid indsatsen efter det aktuelle behov.

Dokumentation

Den socialfaglige koordinator udarbejder en rapport efter 3 måneder og herefter 1 gang om året.

Vi tilbyder også

Døgnindsats

Memox tilbyder døgnindsats, når der er brug for at finde en afklaring på familiens situation,…

Intensiv familiebehandling

Memox yder intensiv familiebehandling i familier, hvor bekymringen for barnets trivsel og udvikling…

Observationsopgaver

I Memox udfører vi observationsopgaver, når der er behov for at få belyst og afdækket barnets…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.