fbpx
To mørkhårede piger tegner

Intensiv familiebehandling

For familier med komplekse problemstillinger

Intensiv familiebehandling

For familier med komplekse problemstillinger

Barnets Lov
§32 stk. 1 nr. 5 & 8

Vi yder støtte når bekymringen for barnets trivsel er meget høj

Målgruppen omfatter oftest familier med et barn/børn under 18 år, hvor bekymringen for barnet/børnenes trivsel og udvikling er meget høj. Kendetegnende for målgruppen er mange forskellige og komplekse udfordringer.

I Memox har vi særlig erfaring med familier med anden etnisk baggrund end dansk, der udfordres af sproglige og kulturelle barrierer, som – sammen med andre problematikker – udgør en hindring for trivslen i familien.

Målet er at skabe positive forandringer, sikkerhed og trivsel i familien med fokus på barnets udvikling, styrket forældreevne samt kompetencer til at mestre både eget og familiens liv.

responsive image

Et intensivt familiebehandlingsforløb strækker sig i udgangspunktet over 9 måneder. Indsatsen er typisk mest intensiv de første 3 måneder.

Herefter følger 3 måneder med et mere stabiliserende fokus og 3 måneder med mere fokus på vedligeholdelse.

Vi skræddersyr indsatsen efter behov

Stor pakke op til 2 timer

10-14 besøg om ugen

 

Stor pakke op til 3 timer

10-14 besøg om ugen

 

Mellempakke op til 2 timer

8-10 timer om ugen

 

Mellempakke op til 3 timer

8-10 timer om ugen

Lille pakke op til 2 timer

5-7 besøg om ugen

 

Lille pakke op til 3 timer

5-7 besøg om ugen

Det gode match skaber tillid

Vi matcher familien med en familiekonsulent, der taler et sprog, alle i familien forstår – og som kender familiens kulturelle baggrund. Det er vores erfaring, at det sikrer en højere grad af tillid og motivation fra familiens side til at tage imod den støtte og vejledning, som familiekonsulenten tilbyder.

Som familiekonsulent starter jeg altid med at anerkende familien for dét, de kommer med. På den måde viser jeg, at jeg har forståelse for deres situation.

waffa, familiebehandler

Fokus på familiens styrker i familiebehandlingen

Familier har typisk flere forskelligartede udfordringer, men fælles er, at de alle har behov for en massiv indsats med et nyt blik på, hvilke ressourcer hos familien, der skal bygges videre på, og hvilke adfærdsmønstre, familien skal have støtte til at ændre.

Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene og  inddrager altid familien i selv at finde løsninger på deres udfordringer og i hvordan vi sammen skal opnå målene. Og vi arbejder anerkendende og løsningsfokuseret med familiens ressourcer og forandringspotentialer.

Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at sætte fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som læner sig op af ICS-dimensionerne. Via 60 tilknyttede praksisnære øvelser hjælper det familien med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer i forhold til de udfordringer, familien står med.

 

Dokumentation

Familiekonsulenten skriver dagbog efter hvert besøg i familien. Den socialfaglige koordinator udarbejder løbende statusrapporter efter aftale med myndighed og med udgangspunkt i ICS-dimensionerne.

Vi tilbyder også

Samvær og kontakt

I Memox gennemfører vi støttet samvær med fokus på, at barnets signaler og behov bliver set og…

Tidlig forebyggende indsats

I Memox vil vi gerne styrke kommunernes muligheder for at sætte tidligt ind med forebyggende…

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte

Memox sikrer, at familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen og…

Kontaktpersonordningen

Vores kontaktpersoner støtter barnet/den unges udvikling og adfærd med udgangspunkt i hans eller…

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.