fbpx

Med fleksibilitet og samarbejde når vi langt i familiebehandlingen

Socialfaglig koordinator Josefina har samarbejdet tæt med familiebehanedlerne Joseph og Pakeeza om familiebehandling i en meget konfliktfyldt familie.

Josefina har sammen med Pakeeza og Joseph sat ind i en indsats med familiebehandling på at fremme trivslen for tre børn, som var alvorligt klemt i en heftig konflikt mellem deres forældre.

Josefina husker, hvordan hårde ord fyger som hagl frem og tilbage over bordet mellem forældrene, den første gang hun møder familien.

”Fra første færd er sagen konfliktfyldt og fuld af gensidig mudderkastning mellem forældrene. Far vil skilles, men mor vil ikke. Hun er bange for, hvad der vil ske med hendes opholdstilladelse, når hun pludselig står alene i Danmark som fraskilt. Dertil kommer den skam, hun føler, at en skilsmisse vil lægge på hendes skuldre,” fortæller Josefina.

Børnene skal skærmes

Efter det første møde bliver Pakeeza, én af Memox’ erfarne familiebehandlere, matchet på sagen.

Sammen med mor går Pakeeza i gang med at arbejde med de handleplansmål, som sagsbehandler har udarbejdet med et helhedsorienteret blik for, at mor har brug for både praktisk hjælp og følelsesmæssig støtte for at opnå større selvstændighed.

Pakeeza har desuden fra dag ét i familien været optaget af at skærpe morens forståelse for, hvor vigtigt det er at skærme børnene for de mange konflikter i familien.

”Ingen børn skal udsættes for at blive tilsidesat og være som lus imellem to negle i forældrenes konflikter. Det talte jeg en masse med moren om. Og så gav jeg hende mulighed for at lette sit hjerte for ad den vej at nå frem til, hvad hun kunne gøre for sig selv. Det var klart fra begyndelsen, at hun havde brug for at stå på egne ben for at kunne være noget for sine børn,” fortæller Pakeeza.

 

Ingen børn skal udsættes for at blive tilsidesat og være som lus imellem to negle i forældrenes konflikter.

Pakeeza, familiebehandler

Til rådighed 24/7

I Memox står familiekonsulenterne til rådighed 24/7. Det betyder, at familierne har mulighed for at få fat i hjælp døgnet rundt, hvis der skulle opstå et alvorligt problem, de ikke selv kan håndtere.

Pakeezas oplevede, at moren ringede på alle tidspunkter af døgnet for at vende selv små praktiske hverdagsproblemer. Det brugte hun som anledning til at snakke med moren om nødvendigheden af at kunne træffe beslutninger på egen hånd.

Pakeeza har igennem hele forløbet lyttet til morens bekymringer og hjulpet hende med at åbne for nye perspektiver på et selvstændigt liv og hendes muligheder som borger i Danmark. Samtidig har hun hjulpet mor med alle mulige praktiske ting fra opholdstilladelse til tandproblemer.

“Og når Pakeeza har haft behov for det, så har hun fået tanket ny energi via både sin supervision og den løbende dialog med mig. Og så er hun gået tilbage og har lyttet til mor og vist hende de mange alternativer, der findes til at sidde hjemme og sørge over sit forliste ægteskab,” fortæller Josefina.

Bygger bro mellem forældre

Halvvejs i forløbet når Josefina og Pakeeza sammen med Memox’ faste supervisor, psykolog Anne Kaplan, frem til, at det vil være hensigtsmæssigt, at faren får tilbudt en mandlig familiebehandler fra Memox. Én af Memox’ faste familiebehandler, Joseph, bliver sat på sagen. Det medvirker til, at farens frustration daler.

”Faren havde oplevet, at der var stort fokus på ekskonen, og han følte sig overset. I første omgang prøvede jeg at skabe tillid ved blot at lytte til ham og stille spørgsmål, Og på den måde fik han oplevelsen af at blive set og inddraget,” fortæller Joseph og tilføjer:

”Jeg så det som en vigtig mission at bygge bro mellem mor og far for at skabe en fælles forståelse omkring børnene og deres trivsel. Ligesom moren elskede faren sine børn og ville meget gerne have samvær med dem. Så jeg rettede fokus mod denne fælles kærlighed og på, hvordan de begge bedre kunne tilgodese børnenes behov. Begge forældre talte dårligt om den anden og brugte børnene som sendebud. Derfor samlede vi forældrene til et familiemøde, hvor vi satte fokus på, hvorfor det er belastende og stressende for børn at blive brugt som sendebud.”

Jeg så det som en vigtig mission at bygge bro mellem mor og far for at skabe en fælles forståelse omkring børnene og deres trivsel. Ligesom moren elskede faren sine børn og ville meget gerne have samvær med dem. Så jeg rettede fokus mod denne fælles kærlighed og på, hvordan de begge bedre kunne tilgodese børnenes behov.

Joseph, familiebehandler

Fleksibilitet hos både Memox og kommune

Faren har skæve arbejdstider. Derfor planlægger Joseph sine aftaler med ham, så de passer med hans skema, og det har nogle dage været sent om aftenen.

”Det er vores erfaring i Memox, at vi kommer langt med vores familier ved at være fleksible – og det gjorde sig også gældende i den her sag,” siger Josefina, som understreger, at samarbejdet med familiens sagsbehandler også var kendetegnet ved stor fleksibilitet.

”Jeg har tit talt med sagsbehandler i telefonen om aftenen uden for normal arbejdstid, hvor vi har vendt sagens gang – og heldigvis også fået grinet en masse sammen.”

En del af vores indsats har handlet om at genskabe morens tillid til, at far kan tage sig af børnene, når han har samvær med dem.

Josefina, socialfaglig koordinator

Magisk at opleve forandringerne

Efter nogle uger går moren med til skilsmisse og efter skilsmissen er gået igennem, bliver morens opholdstilladelse forlænget. Forældrene er begyndt at tale sammen igen, og faren starter på samvær med børnene.

”En del af vores indsats har handlet om at genskabe morens tillid til, at far kan tage sig af børnene, når han har samvær med dem,” fortæller Josefina.

Og det mål når Memox i land med. Det samme gælder for handleplanens øvrige mål. Det betyder, at Memox kan lukke sagen efter omkring otte måneder, hvor sagsbehandler vurderer, at børnenes trivsel er sikret.

Til det sidste møde med familien er frustrationsniveauet helt i bund. Forældrene formår nu at kommunikere roligt med hinanden. De er nået frem til en fælles forståelse for, at de er nødt til at samarbejde om børnene, så de ikke bliver klemt i deres splittelse.

”Det er magisk at opleve de forandringer, der er sket i familien – og fantastisk at høre far sige: ”Jeg har tænkt over, at mor skal bakkes op, og vi skal have fælles regler for børnenes skyld”,” slutter Josefina.

Søg

LUK

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Faglig viden, nyheder og begivenheder indenfor det socialfaglige felt – direkte i din indbakke.